Categorieën
Wonen in Brussel

Een Brussels compromis voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Met de regelmaat van de klok hoort men de mensen uit Brussel, maar ook uit de rest van België zich afvragen hoe een stad als Brussel beheerd kan worden wanneer er 19 gemeenten zijn die, ook al zijn ze elk van goede wil, elk een eigen beleid voeren op het vlak van mobiliteit, stedenbouw, onderwijs, enz. Soms denken deze gemeenten dan ook eerst aan het gemeentelijke belang vooraleer ze aan het regionaal (of soms zelfs nationaal) algemeen belang denken. Vaak wordt er dan ook geopperd om de 19 gemeenten allemaal te laten samensmelten om ze daarna te integreren in 1 groot Brussels stadsgewest.Desondanks lijkt een akkoord met (onder anderen) de burgemeesters hieromtrent bijzonder moeilijk te vinden en het ziet er dan ook naar uit dat dit akkoord er niet meteen zal komen. Een idee dat recentelijk in me opkwam was echter dat men eens kon gaan kijken hoe het met de politie(hervorming) is gebeurd. Al neem ik doorgaans de politie niet echt als rolmodel, lijkt het me dat een gedeeltelijke herorganisatie van de Brusselse gemeenten met de 6 politiezones (zie figuur) als vertrekpunt misschien een mooi compromis zou kunnen vormen

In de praktijk zou dit overeenkomen met (bevolkingcijfers op 1 januari 2007):
Hervorming brussels gewest?

 • Zone Brussel-stad, Elsene: 224.005 inwoners
 • Zone Schaarbeek, St-Joost, Evere : 171.406 inwoners
 • Zone Etterbeek, St-Pieters-Woluwe, St-Lambrechts-Woluwe: 129.211 inwoners
 • Zone Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem: 130.478 inwoners
 • Zone Anderlecht, St-Gillis, Vorst : 190.652 inwoners
 • Zone Ganshoren, Molenbeek, Jette, Koekelberg, St-Agatha-Berchem: 185.463 inwoners

Daarnaast lijkt de overdracht van sommige (gedeelde) bevoegdheden (mobiliteit, onderwijs,…) naar het gewest of naar de gemeenschappen logisch en zou dit zelfs een bijkomend gunstig effect kunnen hebben op de gemeentelijke financiën (die het momenteel bijzonder hard te verduren hebben).

Naar m’n aanvoelen zou deze aanpak onder andere volgende gunstige gevolgen hebben:

 • Einde van het geruzie omtrent welke gemeente hoeveel betaalt voor de verschillende politiezones (zoals bv de gemeente Elsene die van mening is dat ze teveel moet bijdragen aan de politiezone die voornamelijk werkzaam is in Brussel-stad)
 • Een grotere coherentie van de lokale maatregelen (een betere coördinatie van de subregionale activiteiten)
 • Verkrijgen van een kritische massa voor de gemeenten, zonder dat er een té grote afstand ontstaat tussen burger en lokale administratie (zoals vaak geopperd wordt bij een volledige samensmelting van de gemeenten)
 • Diverse schaalvoordelen (gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke uitrusting, gemeentelijke containerparken, gemeentelijke voertuigen, betere benutting van sommige investeringen die momenteel onderbenut zijn,…)
 • Elsene wordt « herenigd »
 • Samenbrengen van de gemeentelijke middelen en meer efficiënte toekenning ervan
 • Het ontstaan van 6 gemeenten met een veel beter vergelijkbare grootte, zodat onevenwichten en druk vanuit de ene (grote) gemeente op de andere (kleine) bemoeilijkt wordt

Ziezo, het is slechts een idee en er kan zeker en dit alles kan zeker en vast verfijning gebruiken, maar ik vroeg me alvast af wat de brusselbloggers ervan zouden denken. Laat maar komen die reacties! J

Joske

Share