Categorieën
Brussel Actua Duurzaamheid

Net Brussel aan de deur

Vanaf volgende week kan je Net Brussel bij je langs laten komen om gratis 3m³ grof huisvuil te laten ophalen. Per week doen ze een andere zone aan, met in totaal negen zones. Misschien het uitgelezen moment om die kapotte stoel of wasmachine mee te geven. Tot voor kort werd er één à twee maal per jaar een huisvuilophaling georganiseerd op vaste data en plekken in de stad. Van een ophaling kon je toen bezwaarlijk spreken aangezien je alles zelf moest brengen en laat dit net het probleem zijn met grof huisvuil. Niet iedereen kan zich organiseren of heeft het juiste vervoer om het tot aan de container te brengen.

Blijkbaar zijn ze toch tot inzicht gekomen dat zoiets niet echt werkt en is de nieuwe “3m³-actie” een positieve evolutie… Dacht ik. Het gratis 0800-nummer of eerder het call center van Net Brussel bleek een grote hinderpaal te zijn. Twee maal heb ik 10 minuten lang naar een wachtlijn geluisterd met de boodschap dat ik weldra zou geholpen worden door één van hun medewerkers. De enige hulp die ik ontving was een ‘biep’ waarop de lijn werd verbroken.


Een poging om via de website van Net Brussel een afspraak te maken bleek onmogelijk. De website, dat eigenlijk het uithangbord en tool zou moeten zijn voor hun dienst, bleek een rommeltje.
Aan de hoofding kan je nog de strakke huisstijl herkennen die de gehele website waarschijnlijk in de beginne had, maar die is gedurende de jaren overwoekerd geraakt met ‘free animated gifs’ en andere grafische rotzooi. De onnodige pop-up die je bij het openen van de website krijgt maakt het er niet beter op. Tja, misschien moeten ze er bij Net Brussel toch eens over nadenken om de webmaster een ander taakje te geven…telefoonoproepen beantwoorden ofzo?

Dan maar een laatste poging via de telefoon, want zoals het gezegde gaat “derde keer goeie keer”! Enja hoor, ditmaal geraakte ik na 11 minuten binnen en kreeg een vriendelijke kerel aan de lijn. Die wist me te zeggen dat de gratis ophalingen voor de zone waarin ik woon bijna volledig vol zat. Gelukkig was er nog een gaatje vrij op vrijdagmorgen. Aanwezigheid van de bewoner is wel vereist tussen 7 en 14 uur. Niet echt praktisch, maar het hoort bij de deal… Tenslotte moet je er iets voor over hebben om een queeste als deze succesvol te beëindigen.

Een bedenking: Zo’n actie heeft toch tot doel om zoveel mogelijk Brusselaars de kans de geven om van hun grof huisvuil af te geraken en tegelijk te zorgen dat er minder grof huisvuil via sluikstort op straat komt? Of heb ik het mis? Bellen, een afspraak maken, aanwezig zijn, eventueel een toeslag van 19 euro betalen bij elk bijkomend kubiek,… Het zijn niet echt bemoedigende zaken om een breed publiek over de streep te trekken.

Misschien moet het structureel anders aangepakt worden: installeer permanente mini-recyclageparken in verschillende wijken waar mensen desnoods te voet heen kunnen. Hou de prijzen laag of maak het zelfs gratis. Mensen die moeite doen om te recycleren zouden beloond moeten worden. De huidige twee recyclageparken missen volledig hun doel: ze liggen veel te ver uit de richting en de gehanteerde regels en prijzen werken allesbehalve motiverend.

Het is ergens logisch dat vele mensen ervoor kiezen om gewoon hun grof vuil op een hoek van de straat te dumpen. Enkele dagen later wordt het toch opgehaald. Ze moeten géén lastige telefoontjes plegen, vervoer regelen of voor hun afval betalen. De pakkans is vrij klein. Waarom zouden ze het niet doen?

Brussel ook een net Brussel? ’t Zal nog niet voor morgen zijn vrees ik.

Share