Categorieën
Mijmeringen van een kat

Kliekjesdag voor de lapjeskat

Gebed voor een België in vroegtijdige doodstrijd

Bewaar ons van onze niet-realistische verwachtingen
Heilige Joëlle, bid voor ons
Bewaar ons van onze extremistische culinaire bekoringen
Bartolomeus de Zware, bid voor ons
Verlos ons van het onhoudbaar status-quo
Olijk duo van de Wetstraat, bid voor ons
Verlos ons van het Germano-Romeins embroglio
Alberto due, bid voor ons

 

Prière pour une Belgique en agonie précoce

Sauvons-nous des attentes irréalistes
Sainte-Joëlle, priez pour nous
Sauvons-nous des tentations culinaires extremistes
Bartolomé le Gros, priez pour nous
Sauvons-nous du status-quo intenable
Quick et Flupke de la Rue de la Loi, priez pour nous
Sauvons-nous de l’embrouillement germano-romaine
Alberto due, priez pour nous

Hannibal

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.