Categorieën
Mijmeringen van een kat

Nog een kliekjesdag voor de kat

Van Reybrouck stuurt de vertegenwoordiging naar de maan.
Hij vindt de representatiekosten van de democratie te hoog
en als volleerd volkmenner zwaait hij met wimpel en vaan.

Hij draait de klok een paar duizend jaar terug
en voelt zich door een dubieus vooruitgangsdenken gesteund
in de rug.

Minderheden zonder stem leggen het af tegen elites.
Als koning van een zelfgekozen publieke opinie
verwerpt hij de traagheid van papier en merites.

 

G mille
la ville est greque
G cent
la ville est dedans
G dix
la ville est la vice
G un
la ville est chacun

Hannibal

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.