Categorieën
Wonen in Brussel

Omdat de stad onze tuin is

Vanmiddag trapten Les Boulistes Bruxellois het petanqueseizoen af. De plaats van afspraak was het parkje voor Micro Marché, aan het monument voor de oorlogsduif. Achter het gloednieuwe initiatief zitten Bram ‘Kitsumi’ Dewolfs en Sven Retore. Zij willen aan de hand van een van de simpelste en meest democratische spelen de publieke ruimte toe-eigenen en zorgen voor het leggen van contacten die normaal zelden gelegd worden. Mensen van uiteenlopende origine en verschillende generaties ontmoeten elkaar buiten in de stad. De initiatiefnemers leggen daarmee ook de vinger op de wonde. Er zijn in Brussel niet alleen weinig petanquebanen, maar er is gewoon ook bitter weinig ruimte waar het aangenaam vertoeven is en waar kinderen en volwassenen kunnen én mogen spelen.

Les Boulistes Bruxellois spreken af bij mooi weer op telkens een andere locatie. Iedereen is welkom. Je brengt gewoon je boules mee en/of een drankje, een hapje of een ander spel. De kennisgeving gebeurt via de Facebook-pagina, die voorlopig 40 vrienden telt.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.