Categorieën
Brussel Actua People & Lifestyle

Brief aan de koning

Van royalistische sympathieën kan ik niet verdacht worden. Staatshoofden horen volgens mij verkozen te worden en een systeem van erfopvolging past niet in een moderne democratie. Ook in het complexe België moet een ceremoniële president mogelijk zijn. Zoals in de Bondsrepubliek Duitsland, waar een door het voltallige parlement verkozen president boven de partijen en de regio’s staat en moreel gezag uitoefent.

Mijn republikeinse voorkeur belette me niet om vorige week een brief aan Koning Filip te sturen. Mijn moeder is namelijk wel koningsgezind en ik wou haar verrassen met een verjaardagskaart uit het Koninklijk Paleis, van de vierde koning die ze tijdens haar leven meemaakt.

Dus ging ik op de contactpagina van de Belgische monarchie op zoek naar een e-mailadres om mijn aanvraag te doen. Ik moest genoegen nemen met een postadres: Koninklijk Paleis, Brederodestraat 16, B-1000 Brussel. Uiteraard heeft het Hof medewerkers om brieven van burgers te beantwoorden. Ik wendde mij tot Chantal Cooreman, Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken. Ik maakte beleefd mijn felicitaties over aan de kersverse vorst en legde uit waarmee het Paleis mij van dienst kon zijn. Ik verwees nog net niet naar de toespraak waarin Filip benadrukte dat hij ten dienste stond van de bevolking.

Een week later kregen mijn mama én ik elk een brief. Uiteraard geen persoonlijk berichtje, maar een formeel schrijven met een stempel van het Paleis te Brussel, gesteld in het meest plechtstatige Belgisch-Nederlands en ondertekend door mevrouw Cooreman. Ze had de eer ontvangst te melden van de brief die ik had gestuurd en gevolggevend aan mijn wens, had ze het genoegen mij te laten weten dat ze, namens Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, een felicitatiebrief aan mijn moeder had gericht. Mijn mama was oprecht blij en trots dat ze een brief van het Paleis had ontvangen. Met daarin de ronkende volzin:

De Koning en de Koningin sluiten zich van harte aan bij de blijken van sympathie die u bij deze bijzondere dag gegeven werden en gelasten mij u hun hartelijke felicitaties over te maken.

En er zat een foto bij van het koninklijke echtpaar en de vier kinderen, die ongetwijfeld een ereplaats zal krijgen in het huis van mijn moeder. Of hoe de monarchie het leven van mensen begeleidt en momenten van royaal geluk kan bezorgen.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.