Categorieën
Onderwijs

Van tuchtprefect tot verificateur

Een beenhouwer, klastitularis en wattman kennen we in Nederland ook. Bij ons heet dat gewoon een slager, groepsleerkracht of trambestuurder. Maar er zijn ook beroepen die je echt alleen in België kan vinden. Al eens gehoord van een tuchtprefect of een secretaris-schatbewaarder? Je mag nu niet lachen, want dit is bloedserieus.

Afbeelding
Check! Het bestaat echt!

Al jarenlang verwonder ik mij in het Belgenland over de geweldige benamingen die men aan sommige beroepen geeft. Toen ik naar dit land verhuisde, veranderde ik van een groepsleerkracht in een klastitularis. En Aldi bleek hier niet alleen de naam van een winkel te zijn, maar ook de afkorting voor ‘algemeen directeur’.

Wat mij het meeste aanspreekt, dat zijn de beroepen met functieomschrijvingen waarvan ik nog nooit eerder had gehoord. Enkele markante typisch Belgische beroepen die ik de voorbije jaren tegenkwam:

*Inspecteur-verslaggever: een soort opperhoofd van een onderwijsinspectieteam. Deze is niet alleen verslaggever, maar ook de beheerder van een onderwijsinspectiedossier en contactpersoon voor de school die wordt onderzocht.

*Inspecteur-dossierbeheerder: eigenlijk hetzelfde als een inspecteur-verslaggever omdat deze verslaggever vaak ook dossierbeheerder is. Voor wie het nu al ziet draaien voor zijn ogen: dit is Belgische logica.

*Opvoeder-huismeester: werkt in een internaat. Voedt kinderen op en heeft daarnaast nog een heleboel administratieve taken.

*Secretaris-schatbewaarder: dit heeft iets met een penningmeester van doen. Deze titel komt vooral voor onder aan de begeleidende brieven die het ziekenfonds bij facturen verzendt.

*Studiemeester-opvoeder: zie opvoeder-huismeester, maar deze functie bevat minder administratie. Ook dit is Belgische logica.

*Tuchtprefect: een adjunct-directeur die de eervolle taak heeft om leerlingen te bestraffen. Dit beroep is met uitsterven bedreigd.

*Verificateur: controleert of de administratie van een Belgische school wel klopt. Focust zich onder andere op de aanwezigheidsadministratie. De verificateur verifieert of deze correct is uitgevoerd.

Soms vraag ik mij af waarom een beroep als tuchtprefect eigenlijk bestaat. Omdat ik er nog steeds, volgens mij, geen eenduidig antwoord op heb gevonden, stop ik maar met deze waaromvraag. Zoals journalist Jelle Brandt Corstius ooit schreef: in sommige landen moet je je niet afvragen waarom dingen zo zijn. Die bestaan nu eenmaal gewoon. Dat moet je gewoon aanvaarden als vaststaand feit.

PS Volgens een kennis hoort het beroep Syriëstrijder is ook in het rijtje van typisch Belgische beroepen thuis. Ondanks het feit dat ik een Brusselse jongere ben, kan ik hier geen uitspraak over doen. Ik ken simpelweg niemand die dat beroep uitoefent.

Share