Categorieën
Kunst

Ramayana

Het cultureel festival Europalia India mag dan al voorbij zijn, wie nog oosterse sfeer wenst op te snuiven, kan tot zondag in een van de Jubelparkmusea terecht. De aanbevolen tentoonstelling Ramayana neemt een oud-Indisch episch gedicht als uitgangspunt.

Het gebeurde in een tijd dat er nog goden werden aanroepen om onvruchtbaarheid tegen te gaan, dat boogschieten meer kunst dan sport was, demonen die familiestatus hadden zich in wouden ophielden en men een tornooi moest winnen om een koningsdochter te kunnen huwen.

Rama, zoon van de koning van Agodhya, brak de boog van Shiva, won hiermee een tornooi en huwde Sita. Hij kwam echter in woelig water terecht en werd naar het woud verbannen. Ravana, de koning van de demonen, ontvoert Sita omdat hij zich gekrenkt voelt in zijn familieeer. Rama begint een zoektocht naar zijn vrouw en roept hiervoor de hulp in van Sugriva, de koning van de apen. Sugriva zet zijn leger in om Sita die gevangen zit in het paleis van Ravana, te bevrijden.

De pogingen om Sita te bevrijden mislukken, waarna het apenleger samen met het leger van Jambavan, de koning van de beren, een nieuwe poging onderneemt. Ook familie van de demonenkoning sluit zich aan bij de twee legers. De gebeurtenissen lopen uit op een confrontatie tussen Rama en Ravana. Na een hevige strijd in de onderwereld moet Ravana het onderspit delven en sneuvelt.

Door haar verblijf in het paleis van Ravana verloor Sita, in de ogen van de bevolking van Agodhya, haar zuiverheid, waardoor ze  niet wordt aanvaard als koningin. Een terugkeer naar het woud en een offerplechtigheid om zonden teniet te doen, kunnen niet baten. Sita roept Moeder Aarde ter hulp en keert naar haar terug.

De Ramayana (Sanskriet voor De weg die Rama aflegde) is een van de belangrijkste mythes van het Indisch subcontinent. Na eeuwen van overlevering werd de mythe in de vijfde eeuw van onze tijdrekening opgetekend als episch gedicht in zeven delen en 48.000 verzen. Het vormde door de eeuwen heen een inspriratiebron voor beeldende kunstenaars.

Tot 18 mei loopt in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis de tentoonstelling Ramayana. In een niet al te grote zaal van het statig gebouw zijn een 100-tal miniaturen te bekijken. De eenvoudige en smaakvolle afbeeldingen tonen taferelen uit de Ramayana. Subtiel in penvoering en diep van kleur vormen ze, ondanks het feit dat ze tot meerdere kunststromingen behoren, een verrassend coherent geheel. Naast de smaakvol ingekaderde miniaturen die dicht bij elkaar zijn opgehangen in een ondiep, houten raamwerk dat zich tegen de wanden van de zaal bevindt, zijn er ook twee sculpturen (één van Rama, het hoofdpersonage van de mythe, met twee halfbroers en één van een godheid) en een zestal mooi bewerkte houten pilaren te zien.

Midden in de zaal staan een paar banken die toelaten om op een gezapig tempo de tentoonstelling te bezoeken. Een eenvoudig bundeltje dat bij betaling aan de ingang van het museumcomplex als gids wordt overhandigd, bevat een samenvatting van de Ramayana en toelichting bij elk van de miniaturen. Meer info over de tentoonstelling vind je op de museumwebsite.

Tekst: Michel Zeghers

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.