Categorieën
Brussel Actua

Wanneer ontwaakt mijn stad uit deze nachtmerrie?

Ayoub El Azzaoui maakt zich als 18-jarige Brusselaar zorgen over zijn stad, nu het dreigingsniveau is opgetrokken naar niveau 4. “Zullen we ons normale leven nog kunnen leiden tijdens deze onrustige periode?”

(c) Mohamed Ouachen

Ik kreeg net een bericht van een vriend uit Antwerpen. Een bericht dat ik vroeger nooit gekregen zou hebben: “Hallo Ayoub, we zouden dit weekend graag nog eens naar Brussel komen. Is het veilig of raad je het ons af?” Teleurgesteld stuurde ik hem terug dat ze dit weekend het best niet zouden komen, behalve als ze het gevoel wilden krijgen zich te midden van een militair fort te bevinden.

Brussel kwam de laatste tijd in een slecht daglicht te staan doordat de aanslagen in Parijs in Sint-Jans-Molenbeek voorbereid zouden zijn. Van links en rechts kwamen er tumultueuze uitspraken over deze Brusselse gemeente. Men begon de schuld te geven aan alles en nog wat, zonder te beseffen dat iedereen wel zijn verantwoordelijkheid moest opnemen.

Het dreigingsniveau is vandaag opgetrokken naar niveau 4. Als Brusselaar voel je de angst om je heen. De inwoners reageren grosso modo op twee manieren. Aan de ene kant blijven mensen bang en onrustig thuis om zich op die manier ‘veilig’ te voelen. Aan de andere kant heb je een grote groep mensen die in de mate van het mogelijke alles doen wat ze voor het alarmerend dreigingsniveau ook deden.

Toch stel ik mij de vraag wat er ons in de nabije toekomst te wachten staat. Welke maatregelen zullen de politici nemen en in welke mate zullen deze maatregelen Brussel treffen? Zullen er nog grote evenementen mogen plaatsvinden? Zullen de metrostations regelmatiger afgesloten worden? Zal de kerstmarkt aan het Sint-Katelijneplein eigenlijk nog plaatsvinden? Zullen we nog kunnen ‘leven’ tijdens deze afwachtende en onrustige periode?

De aanslagen in Parijs hebben Brussel in het hart getroffen. Iets wat ik als 18-jarige nog nooit heb meegemaakt. De veiligheid garanderen in de stad blijft een topprioriteit, maar onze politici zullen er ook voor moeten zorgen dat we ons normale leven zo snel mogelijk kunnen hervatten.

Share