Categorieën
Kunst

Naoorlogse kunst in een Europees perspectief

Vorige vrijdag opende  in Bozar een tentoonstelling die de evolutie toont die Europese kunst na de Tweede Wereldoorlog doormaakte. ‘Facing the Future’ is het resultaat van een samenwerking tussen het Brusselse Bozar, het ZKM (Centrum voor Kunst en Media uit Karlsruhe) en het Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscou en het mag gezien worden.
 –
Removal of the Sphinxes
Max Beckmann, Removal of the Sphinxes, 1945
 –
De tentoonstelling toont een parcours in een zestal stadia gaand van naoorlogs rouwen en herinneren over de angst en ideologische wedijver van de Koude Oorlog naar het zoeken van nieuwe kunststromingen die een tweedeling in de Europese kunst ontkennen, dit laatste  door aan te geven dat kunstenaars internationale politieke tegenstellingen overstegen en de moderniteit van technologische vooruitgang, consumptiepatronen en  optimisme als onderwerp voor kunst namen. Zo wordt in de tentoonstelling ontkend dat naoorlogse West-Europese kunst  voor het grootste deel door Amerika werd beïnvloed. Doorheen de hele tentoonstelling zijn kunstwerken van zowel het toenmalige Oostblok en als van West-Europa samengebracht om directe en indirecte verbanden aan te tonen. Een aantal kunstwerken plaatsen de oorsprong van de popart in Europa en ook de bewering dat abstracte kunst een exclusief West-Europees fenomeen zou zijn geweest wordt naar het land der fabelen verwezen.
 –
 PairKarel Appel, Pair, 1951
 –
De tentoonstelling is alles behalve makkelijk en voorkennis van kunststromingen is mooi meegenomen. Een bezoekersgids kan hier wonderen doen om de heterogeniteit die doorheen de tentoonstelling aanwezig is te plaatsen en te begrijpen. De aangeraakte onderwerpen zijn niet altijd even vrolijk en niet alles zal iedereen bekoren. Persoonlijk was ik niet weinig ontstemd bij het zien van de evolutie die de Europese kunst in de loop van het derde kwart van de twintigste eeuw doormaakte, een evolutie die hier frappant duidelijk wordt gemaakt en ook vandaag nog doorwerkt. Het is niet de abstractie als beeldtaal die me hierin tegenstaat, het is de intellectualisering als onderwerp van kunst dat esthetiek in de weg lijkt te staan en ontmenselijking doet ingang vinden.
 –
Le drapeau noir - Tirage limitéMarcel Broodthaers, Le drapeau noir – Tirage limité, 1968-1969
 –
De tentoonstelling ‘Facing the Future – Art in Europe 1945-68’ loopt nog tot 25 september in Bozar (Paleis van Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel).
Open alle dagen van 10u tot 18u, behalve op maandag. Op donderdag ook wel tot 21u.
 –
Tekst: Michel Zeghers
Illustraties: website Bozar
Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.