Categorieën
Brussel in Beeld

Foto’s maken én verspreiden van het Atomium? Het mag voortaan!

Sinds gisteren is in België een wet van toepassing die de zogenaamde vrijheid van panorama garandeert. Vrijheid van panorama betekent dat je foto’s mag maken én verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken die permanent in de openbare ruimte staan. In de praktijk gaat het dan voornamelijk om gebouwen en beeldhouwwerken. Voor het maken en verspreiden van foto’s van dergelijke werken is dus niet langer de toestemming nodig van de rechthebbenden.

2016-07-15 18.47.01-2_Atomium-Solved

Letterlijk zegt de wet dat:

de reproductie en de mededeling aan het publiek [toegelaten is] van werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, indien de reproductie of de mededeling gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die reproductie of mededeling geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur;

En dat is natuurlijk heel goed nieuws. Ook voor wie in Brussel foto’s van gebouwen en beeldhouwwerken in de publieke ruimte maakt. Foto’s van het Atomium (nog auteursrechtelijk beschermd tot 2075), van het Berlaymont-gebouw of van gebouwen van Victor Horta (beschermd tot 2017) mogen voortaan gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Opgelet: de wet kent ook enkele beperkingen. Een foto van een kunstwerk in een museum of van het interieur van een niet permanent toegankelijk gebouw kan niet zomaar.

De wet kwam er na een wetsvoorstel van Open VLD dat werd gesteund door CD&V. Het voorstel werd tot wet gestemd door de meerderheid van de leden van het federaal parlement. Er waren tegenstemmen van CDH, DéFI, PS, PVDA en SP.A. De partijen Ecolo en Groen onthielden zich.

De vrijheid van panorama verschilt van land tot land. Zo is er ook panoramavrijheid in bijvoorbeeld Duitsland, Ierland en Nederland, maar niet in Frankrijk en Hongarije.

Share

Door Patrick

Voorouders in West-Vlaanderen en de Kempen. In 1968 geboren in Wilrijk (Antwerpen). Woont sinds midden 2001 in Brussel en werkt er sinds 2002. Woonde tot eind 2013 in Laken, sindsdien in Sint-Jans-Molenbeek. Vindt Brussel een moeilijk lief, maar houdt toch vooral van de schoonheid, de meertaligheid en de diversiteit van het gewest. Ondersteunt beroepshalve de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel.