Categorieën
Brussel-Stad Duurzaamheid Mobiliteit Wonen in Brussel

Meer groen aan de Anderlechtsepoort

We hebben aan de burgemeester en bevoegde schepenen van de Stad Brussel gevraagd om naast de Anderlechtsepoort een groene ontmoetingsruimte in te richten van zomaar eventjes 1000 m² … zonder dat er parkeerplaatsen sneuvelen! Hoe kan zoiets nu?
Een blik op de fotomontage volstaat om te zien hoe dat mogelijk is: een betere invulling van de bestaande parkeerplaatsen zorgt voor extra recreatieruimte. Deze plek kan dan weer afgebakend worden met bloembakken en boombakken. Tijdens de Zuidfoor worden die weggehaald, na afloop plaats je ze gewoon terug. Eenvoudiger kan haast niet!
Een kant-en-klaar voorstel, dat het College zo maar in de schoot geworpen krijgt. Burgerparticipatie op z’n best. We laten je weten of er iets mee gebeurt!
Miguel Lyssens-Danneboom van buurtcomité Porte d’Anderlecht
Share