Categorieën
Brussel Actua Duurzaamheid Mobiliteit Onderwijs

Manifest van een burgerbeweging

Het burgercomité van Filter Café Filtré voert tot de gemeenteraadsverkiezingen aan Brusselse scholen actie voor een betere luchtkwaliteit en minder auto’s in de stad. Het manifest van de beweging bevat elf punten:

1. We willen de auto terugdringen om de leefkwaliteit te verbeteren. Die betere leefkwaliteit wordt bereikt door een betere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en een ander gebruik van openbare ruimtes. Het moet beter, de lage-emissiezone is too little, too late.
2. We willen verkeersvrije schoolstraten aan IEDERE SCHOOL. De inrichting van de publieke ruimte en de verkeersdoorstroming (via circulatieplannen) moeten hierop afgestemd worden
3. We willen  een andere modal split inzake mobiliteit. Het aandeel openbaar vervoer, fietsverkeer en voetgangersverkeer is in België te klein ten opzichte van de auto. Goede voorbeelden zijn buitenlandse steden als Amsterdam, Kopenhagen of Wenen.
4. We willen  een globaal Vlaams en hoofdstedelijk fietsnetwerk dat alle steden, wijken en scholen ontsluit. De benodigde ruimte hiervoor gaat ten koste van autoweginfrastructuur. Dit globaal netwerk telt geen onveilige oversteekplaatsen.
5. We willen  een beter openbaarvervoernetwerk. De geplande investeringen in de uitbouw van het openbaarvervoernetwerk moeten worden versneld.
6. We willen  dat elektrisch vervoer gepromoot wordt (taxi’s, bussen, laadpalen, fiscaliteit, resterend autoverkeer).
7. We willen dat het fiscale voordeel voor bedrijfswagens wordt afgebouwd. De facto komt dit neer op het subsidiëren van files en luchtvervuiling. In een eerste fase en als overgangsmaatregel moet elk fiscaal voordeel zo snel mogelijk verdwijnen voor alle wagens met een verbrandingsmotor.
8. We willen dat elke investering in bestaande weginfrastructuur verplicht gepaard gaat met een investering in openbare ruimte en openbaar vervoer (bv. renovatie van de Brusselse tunnels moet gepaard gaan met de globale herziening van de ruimte erboven)
9. We willen consistente, groene openbare ruimtes.
10. We willen een fijnmazig netwerk van meetstations die de luchtkwaliteit monitoren.
11. We willen, in samenwerking met schooldirecties, ouders vragen hun kinderen zo vaak mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te brengen. Dat willen we bereiken met actieve sensibilisering inzake milieu, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en mobiliteit.

Share