Categorieën
Kunst Reizen & Toerisme

Brusselse fonteinen: Een kunstwerk als fontein

Water in de openbare ruimte brengt een stad, ook nu nog, een beter leven. Brussel ontbeert in tegenstelling tot vele andere steden een natuurlijke waterloop van enige omvang. De talloze fonteinen die de stad rijk is, compenseren dit gebrek ten dele.

Een fontein kan je beschouwen als een uiting van toegepaste kunst. De fontein die op het plantsoen aan het begin van de Koning Albert II-laan staat, is dit meer dan andere. Het ontwerp is van Pol Bury. Het werkstuk kan beschouwd worden als de bekroning van het oeuvre van de kunstenaar en wel omdat het elementen bevat die refereren aan keuzes die Bury doorheen zijn hele loopbaan maakte.

outoffice06

Pol Bury is vooral bekend als een protagonist van de kinetische kunst, maar zijn kunst overstijgt deze specifieke connotatie. Bury was een autodidact die zich voor een kortere of langere periode lieerde aan uiteenlopende kunstenaarsgroepen die vernieuwing voorstonden. Details in zijn werk getuigen van de invloeden die hij onderging maar ook meer algemene kenmerken van artistieke stromingen zijn bij hem te onderkennen. Van de surrealisten neemt hij de hang naar vormen van irritatie over. Vereenvoudiging van de beeldtaal en abstractie haalt hij dan weer bij La Jeune Peinture Belge, Cobra of Art Abstrait.

Vanaf 1953 experimenteert Bury met veelsoortige vormen van beweging (rotatie-spiegeling, beweging van toeschouwers, enz.). Een meetkundig lichaam als de kegel gebruikt hij in contrast met andere basisvormen. Dit vormt aanvankelijk de overgang tussen zijn kinetische kunst en het gebruik van houtsculpturen die, eerder dan beweging, spanning en instabiliteit willen uitdrukken. In 1967, wanneer de kunstenaar brede erkenning krijgt en de verkoop van zijn kunst boomt, vindt de omslag naar metaal plaats.

Sculpturen van Bury zetten aan tot abstraheren en het rationeel benaderen van wat men ziet, niet het minst om hun verfijnde techniciteit en de contrasten die erin te onderkennen zijn. Toch wil Bury met zijn werk het elitaire van kunst doorprikken. Hij doet dit onder meer door kunstobjecten in series te produceren waarbij de objecten in de series weinig van elkaar verschillen. Bij het realiseren van fonteinen is dit minder het geval. Het utilitaire aspect van fonteinen en de plaatsing in de openbare ruimte zijn hier de factoren die democratiserend werken.

La Fontaine de Pol Bury, Brussels

Credits
Outoffice06 (vivreabrxxll, Some rights reserved)
La Fontaine de Pol Bury, Brussels (Chrisopher_Howkins, Some rights reserved)

zoektermen: fonteinen ; Brussel

auteur tekst: Michel Zeghers

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.