Categorieën
Duurzaamheid Onderwijs Wonen in Brussel

Gezocht: ideeën voor Brussel

Heb je ideeën rond leren, opgroeien, meedoen, samen maken, ontmoeten of gezond leven in Brussel? Van grote uitgewerkte plannen tot kleine voorstellen, alle ideeën zijn welkom bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De VGC gebruikt de input als ‘stadspiratie’ om haar beleid voor de komende jaren uit te stippelen.

Van 19 februari tot 15 mei kunnen Brusselaars en Brusselgebruikers op het drietalige online platform Stadspiratie hun ideeën indienen en erop stemmen. Burgers en organisaties komen op 6 juni samen om een aantal ideeën verder uit te werken tot concrete voorstellen. Na een tweede bijeenkomst met verenigingen, organisaties, buurten en burgers die zich willen engageren om de ideeën ook effectief mee te realiseren, vloeien de resultaten door naar het meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.

De eerste ingediende ideeën: één tarief voor alle zwembaden voor alle inwoners van het Brussels Gewest, een regelmatig overleg tussen scholieren van verschillende scholen om te praten over hun ideeën over het Brusselse onderwijs, taalbuddy’s om de talenkennis te verbeteren, collectief tuinieren op school.

Zelf je idee indienen kan op de website van Stadspiratie.

Share