Categorieën
Kunst

Onbekende kunstenaars in BOZAR (update)

BOZAR roept beeldende kunstenaars op om deel te nemen aan Belgicart. De projectoproep loopt tot en met 30 april.

! Meer nieuwe data aan het eind van de post !

Antigone . Electra ¬ 1608
© Lieven SOETE (Some rights reserved)

BOZAR Expo is meer dan spraakmakende tentoonstellingen. Nu al een viertal jaar zet het Brussels kunstenhuis met ‘Next Generation, please!’ in op participatie. Vorig jaar bood het een podium aan Belgische scholen en jeugdverenigingen uit meerdere Europese landen om projecten te realiseren waarmee ze dan in het Paleis voor Schone Kunsten naar buiten konden treden. Zo konden scholen in samenwerking met kunstenaars op originele wijze maatschappelijke realiteiten en opportuniteiten als uitgangspunt gebruiken bij het creëren van installaties en mediacontent. BOZAR gaat dit jaar door op de ingeslagen weg, zij het dat leeftijdsrestricties wegvallen.

Met Belgicart wil BOZAR participatie van kunstenaars van alle leeftijden stimuleren. Beeldende kunstenaars sturen foto’s van eigen werk door. Een eerste selectie van kunstenaars kan deelnemen aan een groepstentoonstelling die gedurende twee maanden in de centrale hal van het Paleis te bekijken zal zijn. De Antwerpse kunstenaar Sam Dillemans zal instaan voor de artistieke leiding. Een selectie uit de deelnemers aan de groepstentoonstelling worden tevens uitgenodigd om deel te nemen aan twee workshops van diezelfde Sam Dillemans. Resultaten van die workshops zullen eveneens te zien zijn op de groepstentoonstelling.

Om in te gaan op de projectoproep kunnen kunstenaars foto’s van drie van hun werken opsturen naar belgicart@bozar.be. Enkel foto’s van schilderijen, tekeningen of grafisch werk worden beoordeeld. Naast het mededelen van de afmetingen van de werken is het nodig een korte motivatiebrief toe te voegen. De kunstenaars mogen nog niet bekend zijn bij het grote publiek.
Je kandidaat stellen per e-mail kan tot en met 30 april. Op 11 mei beslist de jury over wie wordt weerhouden. De groepstentoonstelling zal van start gaan in de loop van september.

Tekst: Michel Zeghers

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.