Categorieën
Mobiliteit

Voor een deelstepluw stadscentrum

De afgelopen jaren zette het stadsbestuur met de invoering van de voetgangerszone een belangrijke stap om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het stadscentrum te verhogen. Helaas lijkt de komst van e-steps het effect van deze inspanning deels teniet te doen. 

Veel voetgangers ervaren door het onvoorspelbare rijgedrag van een aanzienlijk aantal e-stepgebruikers een voortdurende stress. Een korte wandeling door het stadscentrum leert dat er kriskras in alle richtingen gereden wordt, dat de wettelijke snelheidsbeperking (stapvoets rijden op het voetpad, dus in de hele voetgangerszone) geenszins gerespecteerd wordt, en dat joyriden met twee of zelfs drie personen op één step erg veel voorkomt. Ook blijken, ondanks de officiële leeftijdsbeperking die de verschillende aanbieders van deelsteps hun gebruikers opleggen, jongeren en zelfs kinderen er zeer gemakkelijk toegang toe te hebben. 

Een aantal recente ongevallen laat zien dat het risico voor aanrijdingen met ernstige letsels tot gevolg – zowel bij de stepgebruikers als bij voetgangers – reëel is.

Ook wanneer de steps niet in beweging zijn, vormen ze een bron van hinder en ergernis. Ze worden op zowat iedere denkbare plek – en in eender welke positie, staand of liggend – achtergelaten. Vaak liggen ze dwars op het fietspad of het voetpad. Zo veroorzaken ze hinder voor fietsers en voetgangers én bovendien visuele vervuiling van het straatbeeld.

We stellen ons ook heel wat vragen bij de ecologische impact van deelsteps. De levensduur is niet erg lang: studies spreken van een paar maanden of soms nog minder. Ander onderzoek toonde aan dat deelsteps vooral verplaatsingen vervangen die anders te voet, per fiets of met het openbaar vervoer waren afgelegd. Omdat ze het autoverkeer amper vervangen, is de ‘winst’ wat betreft uitstoot van CO2 en fijn stof zeer beperkt.

Waarom niet het voorbeeld van andere grote steden volgen? Parijs, Barcelona en Moskou verfijnden hun regelgeving voor het gebruik van deelsteps. Kopenhagen en Montréal banden ze zelfs uit hun stadscentrum.

Laat ons vol zelfvertrouwen en met veel liefde voor deze stad inzetten op haar leefbaarheid. Wij zijn voorstander van een stadscentrum waar jong en oud, pendelaar, bezoeker of bewoner, zonder zorgen kan wandelen, werken, winkelen, wonen, schoolgaan en genieten van al het moois dat Brussel te bieden heeft.

Wij stellen de volgende maatregelen voor:

* Onverwijld optimaal inzetten van bestaande technologische mogelijkheden om

– voetpaden en voetgangerszones deelstepvrij te houden

– zones voor uitstallen (door operatoren) en parkeren (door gebruikers) van deelsteps af te bakenen

– naleving van de huidige gebruiksvoorwaarden van de deelstepoperatoren te ondersteunen (leeftijd, snelheid, …)

* Handhaving van de wegcode 

* Ongevallen beter in kaart brengen en analyseren (samenwerking VIAS – ziekenhuizen – politie)

Bent u voetgangerssereniteit genegen? Vindt u dat deelstepoperatoren en overheid dringend hun verantwoordelijkheid moeten nemen en al het mogelijke moeten ondernemen om voetgangerssereniteit te garanderen?

Onderteken dan de drietalige petitie op Change.org. En maak gebruik van de mogelijkheid om uw ondertekening te motiveren. We zijn zeer geïnteresseerd in uw visie en concrete suggesties.

Flâneur Flâneuse 

Share