Categorieën
Duurzaamheid Pellicule & papier

Gezocht: Spaanse en Engelse kinderboeken

Een groep enthousiaste Belgen en Dominicanen wil een bibliotheek opstarten in de Dominicaanse Republiek. Vandaag hebben kinderen en jongeren er nauwelijks toegang tot boeken. Biblioteca Mao wil de deuren openen in het najaar van 2022 en is nog op zoek naar boeken en financiële steun.

Het idee komt van Emma Lansens, een jonge Belgische leerkracht die enkele jaren Engels gaf in een lagere school in Mao, een stadje in het noordwesten van de Dominicaanse Republiek. Tot haar ontzetting constateerde ze dat er in Mao geen boekenwinkel is en dat er op de school geen leesboeken zijn. In 2021 keerde ze terug naar Antwerpen, maar via videocalls geeft ze nog altijd les aan haar oude school.

Het leesniveau ligt bedroevend laag in de Dominicaanse Republiek. Het land staat bij leesvaardigheid op de voorlaatste plaats onder de 79 landen die deelnamen aan de recentste PISA-testen. Dominicaanse leerlingen studeren af met vijf leerjaren achterstand ten opzichte van hun Belgische leeftijdsgenoten. 96% van de Dominicaanse leerlingen leest onder het niveau. Het belang van lezen voor de algemene vorming staat buiten kijf. Het verbreedt de kennis, de woordenschat en communicatieve vaardigheden. Het stimuleert het geheugen, de concentratie en de verbeeldingskracht. Het bevordert creatief, kritisch en analytisch denken.

Emma wilde helpen. Ze ging praten met de directeur van het cultureel centrum, hield een enquête bij inwoners van de stad en voerde gesprekken met directies van een aantal scholen. In België richtte ze een erkende vzw op met gelijkgezinden, zoals een collega-lerares en een gepensioneerde boekenverkoopster. Haar vzw sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de Dominicaanse ngo Casa de Cultura.

Het doel is duidelijk: een bibliotheek opstarten met boeken in het Spaans en Engels voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar. De bibliotheek wil leerlingen enthousiast maken voor literatuur en hun leesvaardigheid verbeteren, maar ook ouders en leerkrachten inspireren en stimuleren. Zo komen er voorleesmomenten voor jong en oud, gerichte leesniveautesten en bijscholingen voor leerkrachten. Samenwerking met lokale partners, zoals de lerarenopleiding en het stadsbestuur, moet de toekomst verzekeren. Het project wil ook een correspondentie opzetten tussen Belgische en Dominicaanse kinderen, zodat ze leren over elkaars leefwereld.

Janne Delva, een Brusselse vrijwilligster, barst van enthousiasme. “Deze zomer gaan we de bibliotheek in Casa de Cultura eindelijk inrichten. Er moeten eerst nog wat verbouwingen gebeuren. Daarna kunnen we beginnen de boekenkasten te vullen. We hebben in België al een 2000-tal boeken ingezameld, die we gaan verschepen met de hulp van een bananenexportbedrijf.”

Meer info vind je op de website van Biblioteca Mao. Wil je helpen? Dat kan door Spaanse of Engelse kinder- en jeugdboeken te doneren. Neem contact op met de vzw om verder af te spreken. Een gift is ook welkom. Vanaf 40 euro is een bijdrage fiscaal aftrekbaar. Je kunt ten slotte tot en met 17 maart een stem uitbrengen voor het project in het kader van de week van de vierde pijler.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.