Categorieën
Brussel Cultuurstad

Bruggenbouwers aan het werk

Brussel is een lappendeken van culturen en gemeenschappen. Initiatieven die deze samenbrengen zijn lovenswaardig en nodig. Maar kan Brussel ook als voorbeeld voor Europa en de wereld naar voren geschoven worden? Culturele evenementen die de komende weken op initiatief van het Goethe-instituut in samenwerking met Bozar in Brussel zullen plaatsvinden kunnen een aanzet geven om Brussel in dit verband op de kaart te zetten.

het uitwisselingsproject
Bozar, het toonaangevend kunstencentrum van Brussel, heeft een programmatie die inzet op internationale uitstraling. Een van de mogelijkheden om dit te realiseren is samenwerkingen aan te gaan die ingebed zijn in programma’s die gecofinancierd worden door de Europese Commissie. Halaqat is zo’n programma. Het zoekt Europa en de Arabische wereld op cultureel vlak dichter bij elkaar te brengen. Het Goethe-instituut is hierbij de drijvende kracht en Bozar faciliteert.

onderzoek en dialoog
Het Europees programma nam een aanvang in februari van vorig jaar en loopt nog door in de loop van het volgend jaar. Er is tot op de dag van vandaag al een hele weg afgelegd. Misschien minder zichtbaar waren drie rondetafelevenementen waar 27 experten uit Europa en de Arabische wereld in dialoog gingen met cultuuractoren, wat resulteerde in de publicatie die voorligt. Thema’s als mobiliteit en subsidiëring van cultuur uit beide regio’s en hoe garanties te bieden bij het scheppen van voorwaarden om tot culturele uitwisseling te komen (artistieke vrijheid, tegengaan van postkoloniale reflexen) worden in de publicatie aangeraakt.

meer resultaat
Sinds mid november is voor Halaqat een nieuwe fase aangebroken, een fase die Halaqat ‘bij de mensen’ moet brengen. Halaqat Focus, een meerdaagse programmatie van Bozar, ligt al in het verleden maar tot 31 januari 2023 is er in Brussel nog een waaier aan performances, film, kunst en muziekoptredens mee te maken. Het kan niet enkel het begrip voor de verschillende culturen die de Brusselse realiteit uitmaken versterken maar misschien zowel in Europa als in de Arabische wereld een steen verleggen in woelige rivieren die meanderen tussen moderniteit en traditie.

Voor meer over Halaqat zie: dossier (Goethe-instituut), programmatie (Bozar) en Facebook-pagina.

Tekst en afbeeldingen: Michel Zeghers

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.