Veiligheid voetgangers

Ik rijd veel, behoorlijk veel met de wagen. Geloof me vrij, niet omdat ik het zo’n leuke bezigheid vind – behalve dan door weidse landschappen met mooie muziek op de achtergrond -, maar uit pure noodzaak. Niet goed bediend door MIVB, maar daarbovenop regelmatige verplaatsingen naar de rand of zelfs het verdere Brusselse hinterland (zoals Gent en Antwerpen enzo…).
Hier in de stad is er een probleem met de voetgangers. Ofwel vormen ze zelf het probleem, ofwel wordt hun visibiliteit niet bevorderd door de straatverlichting. Bij dit laatste ben ik eens erop gaan letten dat waar zebrapaden voorkomen, niet noodzakelijk de best verlichte delen van de straat zijn. Op sommige plaatsen is het zelfs schrijnend en is het tegendeel eigenlijk waar! En waar ik zei dat voetgangers soms zelf het probleem vormen, dan is dat deels te wijten aan het feit dat ze zich hier niet van bewust zijn (of dit negeren).
F49Plots komt vanuit de schaduw (niet zelden zelfs vanachter een foutief geparkeerde wagen), een voetganger opduiken in het licht van je koplampen. Het occasioneel geplaatste F49 bord dat ons waarschuwt voor een mogelijk zebrapad waarvan de witte verf al 2 jaar aan vervanging toe is, staat dan negen kansen op tien ook nog eens op een slecht verlichte plaats! Dus ja, hard remmen is de boodschap.

Helemaal te gek wordt het wanneer voetgangers met boze blikken eens de reacties van de automobilisten gaan testen. Iets wat ik, eerlijk gezegd, nog maar zelden ergens anders dan in Brussel heb gezien. In plaats van op lange afstand duidelijk te maken dat ze gaan oversteken, veranderen sommige voetgangers ter hoogte van een zebrapad (min of meer) plots van richting om nog net voor je proberen de straat over te steken (diagonaal, als het even kan!). Dit gecombineerd met het weer van de laatste dagen, is pure waanzin. Deze morgen was het weer raak (neen, niet op dìe manier), en moest ik ondanks mijn reeds zeer trage snelheid toch nog 3 meter eerder tot stilstand proberen te komen voor die voetganger die vanachter het gebouw nog even versnelt om vòòr mij op het zebrapad te zijn. Uiteraard ging mijn auto even aan het slippen. Gelukkig reed ik heel traag, maar ik heb schrik voor de dag dat het eens niet zal lukken, want als ik in dit weer moet anticiperen op dit soort gedrag, dan kan ik beter helemaal niet rijden.

Ook die slecht verlichte zebrapaden zou ik graag, in het belang van zowel automobilist, buschauffeurs als voetgangers, zo snel als mogelijk beter verlicht zien. Werk aan de winkel voor politici hier. Ondertussen ga ik als chauffeur nòg wat voorzichtiger rijden, en ga ik als voetganger (ik doe niet àl mijn verplaatsingen met de auto, ben je gek) ondertussen blijven het goede voorbeeld tonen door duidelijk mijn intenties duidelijk te maken aan de chauffeurs.

Het is een mirakel dat artikels als deze niet vaker opduiken in het Brusselse nieuws!

Share
 • Wouter

  Volg je helemaal! Zelfde ervaringen, zelfde schrik dat ik het ooit eens net niet red.
  Helemaal sadistisch is degene die een zebrapad schilderde op het eind van de pachecolaan net voor je de tunnel onder de kleine ring induikt (of net als je er uit komt en de stad in rijdt). Nauwelijks verlicht, voetgangers slechts zichtbaar op het laatste moment, nergens (naar mijn weten) een aanduiding dat er zebrapad staat aan te komen.
  Misschien een idee om een lijstje aan te leggen met door voetgangers te mijden zebrapaden?

 • Grappig. Je bent natuurlijk gelijk wat ongenoegende verlichting betreft, zelfs de boorden zijn er bijna nergens. Maar ik heb veeleer het tegenovergestelde probleem dan jij.

  Wat erger ik me in Brussel aan serviele voetgangers, die altijd alle auto’s laten passeeren, nooit oversteken, zelfs stop ik aan de zebrapad en doe handtekens…

  En die voetgangers produceren dan automobilisten die nooit stoppen. Als de voetgangers niet écht willen oversteken, moet men ook niet stoppen. Stopt het auto voor jou aan de zebrapad: Het ideale moment om voorbijtesteken!

  Bij het lezen van jouw tekst dacht ik: Hij heeft het zeker over mij 🙂 Wel zal ik niet onmiddelijk van richting veranderen, maar ja, ik stap over zonder eerst te wachten dat een automobilist me zijn goedkeuring geeft. Zebrapaden verlenen voorrang aan voetgangers, automobilisten hebben hun snelheid aantepassen in de buurt van zebrapaden, het is niet aan de voetgangers voor het oversteken te moeten bedelen.

 • Twee opmerkingen Malte. Overschot van gelijk wat betreft die schijn-overstekers. Ze vormen evenwel minder een gevaar, eerder een frustratie. Het gebeurt inderdaad niet zelden dat mensen aan een zebrapad staan te wachten op “iets”, en wanneer je stopt om ze over te laten, verbouwereerd kijken omdat je stopt.
  Wat betreft dat bedelen, dat moet uiteraard niet. Ik vind wél dat een voetganger zo vroeg mogelijk duidelijk moet maken dàt hij de intentie heeft om over te steken. Dan wéét ik het en stop ik met alle plezier.

  Wouter: eindejaar = lijstjestijd? 😉

 • Vorige week nog stonden de Brusselse oversteekplaatsen in het middelpunt. Ze zouden tot de 9e beste behoren: http://www.brusselnieuws.be/artikel/oversteekplaatsen-brussel-zijn-negende-beste-van-europa

  Er zijn misschien een paar goede oversteekplaatsen in de stad. Maar de meeste zijn slecht. De overheid heeft schuld, maar zeker ook de automobilist.

  De overheden in de stad hebben in het verleden vooral de ruimte gegeven (heeel veel ruimte) aan de auto. Met zo’n mentaliteit helpen een paar witte strepen op de weg niet. Met als oorzaak dat op brede wegen zebrapaden veel te lang zijn, veel kruispunten zo groot zijn dat automobilisten vergeten bij het links afslaan dat er daar ook mensen kunnen oversteken bij groen licht. Bovendien zijn oversteekplaatsen vaak slecht geverfd met een likje verf iedere drie jaar, terwijl na een jaar die verf al weer weg is.

  Eerlijk gezegd, veel Brusselse gemeenten werken aan verbeteringen, maar het zal nog een tijd duren voordat Brusselse oversteekplaatsen echt veilig zijn.

  Oh ja, soms heeft ook de automobilist schuld aan onveilige situaties. Door bijvoorbeeld op straathoeken te parkeren bovenop oversteekplaatsen. Dan is het ook niet verwonderlijk dat mensen, niet zichtbaar, “plotseling” tevoorschijn komen.

 • Thijs

  Aangepaste of zelfs werkende straatverlichting is echt wel een groot probleem in Brussel. Meestal zijn het gewestwegen waar het mankt loopt. Voor gemeentelijke wegen kan je terecht bij Sibelga en worden reparaties erg snel uitgevoerd, maar voor gewestwegen is het erg onduidelijk bij wie je moet zijn om problemen te melden.

 • Wim

  Ik ben zelf voetganger, fietser, automobilist en gebruiker van openbaar vervoer. Aarzelende voetgangers kunnen voor sommigen misschien irritant lijken, ik heb mijn kinderen toch de instructie meegegeven (en die ze blijkbaar goed opvolgen) aan het zebrapad te wachten tot ze veilig kunnen oversteken: dit betekent dat er ofwel geen wagens meer aankomen die hen omver kunnen kegelen, ofwel dat die wagens stoppen om hen te laten oversteken. Men zou van automobilisten toch een beetje hoffelijkheid kunnen verwachten. Ik verkies dat mijn kinderen terug levend thuis aankomen boven misplaatst idealisme.

  Waar ik me als weggebruiker (van eender welk vervoermiddel) aan erger zijn andere weggebruikers die de meest elementaire verkeersregels aan hun laars lappen. In vele wijken steken voetgangers de straat over zonder kijken, ondanks het rode licht – en reageren uiterst verbouwereerd tot agressief als een ander vervoermiddel hen geen voorrang verleent of hen terecht wijst met getoeter of gerinkel. Het is niet omdat men zich op een bepaald moment als voetganger verplaatst dat men zich in die hoedanigheid alles kan permitteren.

 • Bart

  Een artikel van een automobilist die gefrustreerd door de sneeuw al trager moet rijden en dan klaagt over voetgangers. Omgekeerde wereld, maar te verwachten.

  Zoals aangehaald over Pachecolaan, maar even goed een stuk voetpad zoals er bij Madou ligt: Als je wil oversteken op de…hoe noemt de straat weer, Bisschopsheim, stel je wil snel na je werk nog net voor 17u de post binnenraken, het is een druk kruispunt, en je moet komende van Kunst-wet welgeteld 5, vijf, stukken voetpad over als ik me niet vergis. Tussen 2 ervan sta je op een streep van amper een meter steen tussen 2 rijvlakken in, fijn!

  En langs de andere kant hebben we ook van die fijne voetpaden van 1 tot 2 meter, waar geen kat wacht op groen licht. Of Metrohaltes zoals Hankar op de Waverse steenweg waar duizenden moeten oversteken en niet eens een licht is voorzien (de verblindende disco-lights van de passage fitness niet meegerekend).

  Brussel is aan koning auto en is er ook rond opgebouwd, laat ons wel wezen. Als je over slecht verlichte voetpaden of afgebleekte gaat bezig zijn, nodig ik je uit om het even waar in Vlaanderen te rijden, die problemen zijn daar tien keer meer (vaak gewoon geen verlichting), maar zowel automobilisten als voetgangers denken er gewoon anders.

  Respect moet uit beide kanten komen en toen ik uit Vlaanderen naar Brussel verhuisde ben ik dat toch snel kwijtgeraakt met de Brusselse manier van autorijden, en de politiek er rond. Nu ik terug in Vlaanderen woon merk ik het verschil nog acuter. Wij willen nog amper brussel binnenrijden als we het kunnen vermijden.

 • @Wim

  ik kan alleen maar juichen dat je kinderen wachten tot een auto stopt en welopgevoed door het verkeer leren laveren. En dat ze vaak langer dan nodig moeten wachten, illustreert inderdaad hoe on-hoffelijk men zich hier in het verkeer begeeft.
  Zelf spendeer ik de de laatste tijd behoorlijk veel tijd in London, en hoewel dit hier ook een stad is, merk je meteen op hoeveel hoffelijker zowel voetgangers en automobilisten hier zijn. Wat wel opvalt, is dat bij de meeste zebrapaden (die niet bij een stoplicht horen), een grote verlichte bol staat die zo kenmerkend is voor “hier is een zebrapad!”. Misschien een ideetje voor België?

 • Bart

  In Brussel zou zo een bol de perfecte plek vormen voor stickers, tags, …

 • Pingback: Brusselblogt » Blog Archive » 2010: een terugblik()