Goeie oude Walvis

Het goede nieuws bereikt ons net dat de Walvis een nieuwe overnemer gevonden heeft, en dat het café in April 2007 terug opengaat, onder dezelfde naam, in de oorspronkelijke staat, met terras en zonder sterren!

Na alle Michelin perikelen dus eindelijk schone vooruitzichten!

(via Brackeblogde)

Share