Categorieën
Mobiliteit Wonen in Brussel

Brusselse ‘metro-minuten’

Sinds jaar en dag (nu ja, ongeveer 15 jaar om precies te zijn) ben ik pendelaar op de MIVB netwerken, van de kortste trajecten op diverse tramlijnen tot, bij aanvang van mijn huidige werkpost na mijn studie op de VUB ondertussen een kleine tien jaar geleden, op dagdagelijkse basis het plezier te hebben gebruik te mogen maken van de MIVB lijn 1A.

Ik herinner me nog altijd levendig hoe, in die studententijd, iemand mij vermelde dat ik ‘geen rekening dien te houden met de MIVB borden’ die aangeven hoeveel tijd ons nog resteert tot de volgende metro. Deze borden rekenden volgens haar met metro-minuten. Naast een inwaartse gniffel heb ik er niet verder bij stilgestaan.

 Vandaag de dag, pendelend tussen haltes Hankar en Kunst-wet, valt mij helaas op hoe erg die uitspraak ondertussen weerslag heeft op het MIVB netwerk. Overigens kreeg dit netwerk onlangs nog een forse investering, iets waar ze gezien de prestaties nochtans betrekkelijk weinig zouden mogen over beschikken. Desondanks is de frequentie van het openbaar vervoer, de regulariteit en, vooral, de dienstverlening schrikwekkend achterover gegaan. Recente calculaties tonen dat 1 metro-minuut ongeveer gelijk staat aan 2.4 normale minuten. ‘Door een technisch defect is de metrolijn verstoord’ is daarentegen meer een slagzin dan uitzondering geworden, en de lichtpuntjes op het plan in real-time lijken elke dag gezellig bij elkaar te willen groeperen, om dan in je halte als een ware Metro-fanfare na elkaar voorbij te paraderen.

 Even voor de duidelijkheid voor de iets minder geïnformeerde Brusselaar: De MIVB kon zich permitteren om bijvoorbeeld 5 nieuwe metro-toestellen aan te kopen. Deze werden echter alle 5 geïntegreerd in lijn 1B (Stokkel/Erasmus). 2 knelpunten in de redenering van de Brusselse metro’s:

1. Bij het instappen in om het even welk voertuig kan u een blauwe indicatie zien dat er 40 zitplaatsen per wagon zijn (correct) en 140 staanplaatsen. Indien u er in slaagt om 140 personen in 1 wagon van een Brusselse metro te krijgen, vergeet u niet even het Guiness book te contacteren?

2. De metrolijnen en het personeel blijven angstvallig vasthouden aan de oude dienstregelingen en werkmethodes. Toch is het aantal gebruikers exponentieel toegenomen. Het resultaat is dat de toestellen in de piekuren vaak overladen vol zitten en het perron meer wegheeft van de file bij de inkom van een festivalterrein.

Tot slot dient met enige ironie verwezen te worden naar de slogan van de MIVB ‘Ons transport is geëvolueerd, u ook?’, doelend naar een aantal zaken als plaatsen afstaan aan oudere gebruikers. Zoals u wel weet is onlangs, na overigens een jarenlang durende overrompeling van muzikanten, het verbod ingelast om nog tegen betaling muziek te spelen op het Brussels openbaar vervoer. Jammer genoeg houdt de maatschappij geen rekening met recente tendensen bij jongeren. Stapte u ook in een ochtendhumeur eens op een overvolle metro waar 27 ‘kids of today’ op hoog volume hun nieuwste favoriete technologisch snufje door je oren laten blazen? De trams en metro’s van morgen mogen dan nog ‘de stad laten verkeren in een oase van rust’ en geruisloos bewegen, indien de voertuigen intern qua volume beginnen te lijken op een cacafonie van twijfelachtige geluidskwaliteit zijn al deze beloftes zinloos. En was de investering uit de overheid misschien beter gespendeerd in het opleiden van gekwalificeerd personeel die eens zou kunnen instaan voor het uitschrijven en toepassen van enkele regels. Want wanneer was de laatste keer dat u iemand van de MIVB kruiste voor een controle of een aanmaning bij gebruik van luidruchtige apparatuur?

Share