Categorieën
Mobiliteit

Vervuiling tegengaan met alternerende nummerplaten

toxic skies.Enfin, dat zou in principe mogelijk moeten zijn vanaf 1 januari in het Brussels Gewest. Dat las ik in La Libre. Er zullen twee vervuilingsdrempels (het gaat hier over fijn stof) zijn waarbij de maatregel voor de eerste drempel een snelheidsbeperking inhoudt. Wordt de tweede drempel overschreden, komt er een nieuwe maatregel.

En cas de dépassement du deuxième seuil d’intervention (de 101 à 200 mg/m3), le trafic sera interdit à la moitié du parc automobile en fonction du numéro d’immatriculation (pair ou impair).
La Libre

Nu ja, als er 46000 snelheidsovertreders zijn in één tunnel in één week, onbeboet… wat denk je dat je pakkans zal zijn indien je met de verkeerde nummerplaat rondrijdt?! 😉
Foto door marginillo, uit de brusselblogt pool

Share