Categorieën
Brussel-Stad Mobiliteit

Oude Graanmarkt autovrij?

Terras van De Markten
De volgende petitie circuleert via email en Facebook:

Beste,

Het is tijd voor actie! Het openbaar onderzoek voor een autovrije Oude Graanmarkt start vanaf vrijdag 19 februari en loopt t/m 20 maart 2009. Het is heel belangrijk dat de voorstanders ook hun stem laten horen aan de Overlegcommissie die een advies uitbrengt. Daarom deze warme oproep om je steun voor het project officieel over te maken. Je kunt eventueel de modeltekst hieronder gebruiken. Mail alles zo snel mogelijk (voor 20 maart!) naar overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be met de vermelding “opmerkingen m.b.t. de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 091V/08 (Oude Graanmarkt)”.

Modeltekst:

Ik steun het project om de Oude Graanmarkt autovrij te maken. De voordelen zijn duidelijk:

– meer ruimte, comfort en verkeersveiligheid voor voetgangers en zachte weggebruikers
– minder vervuiling en geluidshinder van doorgaand autoverkeer
– een betere organisatie van de leveringen op en rond de Oude Graanmarkt
– de bereikbaarheid van de buurt met de auto wordt op geen enkele wijze gehypothekeerd
– een betere verbinding tussen Oude Graanmarkt en Sint-Katelijneplein
– geen sluipverkeer meer langs de Oude Graanmarkt
– minder verkeersconflicten ter hoogte van de kruispunten met de Dansaertstraat
– een grotere aantrekkelijkheid voor de handelszaken op en rond het plein

Gelieve naam & adres te melden aub, alvast bedankt.

Het idee van een autovrije Oude Graanmarkt (ofte: terras van De Markten, Paon Royal en de rest) heb ik al geregeld horen vallen, en het lijkt me ideaal. Ik hoop dat de lokale middenstand ziet hoe aantrekkelijk het zou zijn.

Share