Categorieën
Anderlecht dixit

Dixit: de rechte weg des Heeren

Sint-Guido is het metrostation op lijn 5 tussen Aumale en Veeweide. Het is genoemd naar een 10de-eeuwse heilige, die eerst koster was in de Onze-Lieve-Vrouwekapel te Laken, daarna als koopman aan de slag ging en ten slotte pelgrimstochten ondernam naar Rome en Jeruzalem. Op 12 september 1012 stierf hij in Anderlecht aan dysenterie. Hij is de patroonheilige van kooplui, veehandelaars, boeren, knechten, kosters, beiaardiers, klokkenluiders, pelgrims en vrachtvervoerders. Zijn grafsteen is terug te vinden in de Collegiale Kerk van Sint-Guido en Sint-Pieter in Anderlecht. Welke Vlaamse dichter droeg een gedicht aan hem op?

Patroon van Anderlecht, aanhoort

hetgeen wij biddend van U vragen:

’t is dat wij lange mogen voort,

in eere en deugd, aan God behagen;

en, zoo gij zelve eens hebt gedaan,

dat wij, u nadoende, altijd meugen

de rechte weg des Heeren gaan

en onzer vrienden hert verheugen.


Guido&Guido: Priester-dichter Guido Gezelle wijdde in Tijdkrans (1893) een gedicht aan zijn naamgenoot, Sint-Guido van Anderlecht.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.