Categorieën
Wonen in Brussel

Brusselse Vlamingen : de Nieuwe Paria’s ?

De Brusselse Vlaming is niet alleen een uitstervend ras, het is evenzeer een miskende en uitgespuwde soort.
De modale Vlaming beschouwt ons als een verrader van taal en ras omdat we teveel frans spreken in hun hoofdstad, die ze overigens evenzeer verguizen.
Voor de Tobbacks van deze wereld zijn we dan weer verpamperd en eindeloos verwend : de Dansaertvlaming die schaamteloos profiteert van bergen subidies die vooral de franstaligen opsouperen.
In de Brusselse klinieken worden we amper tewoord gestaan door de vastbenoemde FDF-receptionisten. In de betere winkels aan de Avenue Louise of de Toison d’Or worden we niet begrepen.
Door veel jonge Marokkanen worden we steevast bestempeld als Vlaams Blokkers, alléén maar omdat we Nederlands spreken.
Bij de regeringsonderhandellingen worden we misbruikt als pasmunt of voor veel losgeld gegijzeld.
Wie ziet ons graag ?
Wij zijn een minderheid tussen de vele minderheden in deze stad en daardoor oninteressant wegens te weinig en te min.
Wij zijn effectief een niet erkende, onbegrepen minderheidsgroep.
Dat is het lot van de Brusselse Vlamingen, ondanks of dankzij een content volkje, maar toch voor 2O11 :
Ayez pitié avec les flamands-bxl.

meeroverbrussel : hetrijkderzinnekes.blogspot.com

Share