Categorieën
dixit

Dixit: een luidruchtige lobby

Heerst koning auto nog altijd in Brussel? Wordt het openbaar vervoer veronachtzaamd? Een welbespraakte cineast en publicist heeft er een duidelijke mening over en hekelt het falende mobiliteitsbeleid. Wie is hij?

Alleen hier kan een luidruchtige lobby bestaan die beweert op te komen voor de belangen van de chauffeurs die het slachtoffer zijn van een ‘anti-auto-politiek’ en die zonder enige vorm van ironie actie voert onder het motto ‘Le Droit de Rouler et Parquer’. Dit soort voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen mentaliteit heeft er in Brussel voor gezorgd dat de prachtige Zavel nog steeds geen mooi ingericht plein is, maar een openluchtparking blijft. De stad Brussel slaagt er al jaren niet in om een hedendaags mobiliteitsplan op te stellen. In het drukke centrum rond de Beurs en de Grote Markt, dat elke dag door vele toeristen bezocht wordt, wordt elke poging om de straten verkeersvrij te maken argwanend bekeken. De centrale lanen tussen het Zuid- en het Noordstation blijven doorgangswegen voor alle verkeer. Elk voorstel om hieraan iets te veranderen, zorgde voor eindeloze polemieken, met als resultaat dat er uiteindelijk niets veranderde.

Het zal er veel mee te maken hebben dat weinig bewindsvoerders zich met het openbaar vervoer verplaatsen. Erger nog: ik hoorde ooit een Brussels politicus met vuur zijn recht verdedigen om zich met de auto te verplaatsen, want hij ‘had die toch met zijn eigen zuurverdiende geld gekocht’. Voor Brusselse politici blijft de auto primeren. Tram en bus lijken er te zijn voor wie zich geen auto kan permitteren of er te jong voor is. Het gevolg is dat in Brussel er nog steeds een aangepaste uurregeling is op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties, alsof het openbaar vervoer er in de eerste plaats is voor schoolkinderen.

Het citaat komt uit het recente boek Berichten uit Brussel van Luckas Vander Taelen (Aalst, 1958). Vander Taelen gaat er uitvoerig in op de polemiek die hij veroorzaakte met zijn columns over onveiligheid in Brussel, die volgens hem niet alleen aan kansarmoede en discriminatie te wijten is, maar die hij ook linkt aan gebrek aan respect voor waarden zoals vrije meningsuiting en gelijkheid van man en vrouw en aan oprukkend fundamentalisme. Hij neemt ook de lokale Brusselse politici op de korrel, die zich vastklampen aan de macht en het status quo van de 19 baronieën verdedigen. Vander Taelen maakte documentaires voor het RTBF-reportagemagazine Striptease en De Laatste Getuigen (VTM, dit jaar herhaald op Canvas). Als politicus was hij EU-parlementslid en schepen in Vorst. Nu zetelt hij in het Vlaams Parlement.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.