Categorieën
Brussel-Stad Wonen in Brussel

Nieuwbouw in Fontainaspark?

De stad Brussel heeft plannen om de Fontainaswijk grondig opnieuw aan te leggen. Er komt onder meer een nieuwbouw van acht verdiepingen naast het ACOD-gebouw. Naast wooneenheden wordt ook gedacht aan kinderopvang en een horecazaak. De geplande hoogbouw in het Fontainaspark valt echter in slechte aarde bij de buurtbewoners. Volgens hen verdwijnt er veel groene ruimte. Het park dreigt helemaal geïsoleerd te geraken van de Anspachlaan en zou daardoor onaantrekkelijk worden. Bovendien stellen ze zich de vraag of nieuwbouw wel een goed idee is, terwijl er zo veel leegstand in Brussel is. De burgerparticipatie noemen ze een lachertje. Jos Raymenants nam deel aan een workshop onder leiding van schepen van Wijkcontracten en Participatie Ans Persoons:

Er waren 5 tafels voorzien met daarop luchtfoto’s, waar de bewoners met Monopoly-achtige kartonnen figuurtjes zelf mochten kiezen waar ze vuilnisbakken, lantaarnpalen, een voetbalveldje, etc.  zouden neerpoten. Maar aan de kern van de zaak mocht niet geraakt worden. Langzamerhand werd het duidelijk dat er over het gebouw en de inrichting van het park niet gediscussieerd mocht worden.

Intussen is er op Tumblr een protestwebsite in het leven geroepen. En er is een online-enquête tegen de hoogbouw in het Fontainas-park die momenteel door 37 personen ondertekend is. (Melding: Tine Declerck)

Share