Categorieën
Brussel Actua Duurzaamheid

Stop voedselverspilling!

842 miljoen mensen lijden vandaag chronisch honger. Toch produceert de wereld anderhalve keer meer voedsel dan nodig is om iedereen te voeden. 11.11.11 werkt dit jaar rond een aantal structurele oorzaken van honger in de wereld: klimaatverandering, biobrandstoffen, voedselspeculatie, land- en waterroof en een averechts handels- en landbouwbeleid. Op het Grote Voedseldebat op 7 november in de KVS nodigde de ontwikkelingsorganisatie Tristram Stuart uit, de auteur van Waste. Uncovering the global food scandal. Hij kondigde aan dat Feeding the 5000, zijn actie tegen voedselverspilling, in april 2014 naar Brussel komt. 5.000 mensen krijgen dan een maaltijd aangeboden van voedsel dat anders verspild zou zijn. Geïnteresseerde organisaties en vrijwilligers kunnen meewerken aan het initiatief en contact opnemen via de website of de Facebook-pagina.

Wereldwijd gaat een derde van het geproduceerde voedsel verloren. In de rijke landen van Europa en de Verenigde Staten loopt dat op tot 50%. In armere regio’s gaat kostbaar voedsel verloren door slechte oogst- en teelttechnieken en gebrekkige infrastructuur voor bewaring en transport. Bij ons gaat het vooral om voedselverlies in een later stadium van de voedingsketen, in de verwerking, verpakking en distributie en bij de consument die eten weggooit. Die verspilling is ethisch bedenkelijk en nefast voor het milieu. Denk maar aan het gebruik van water, grond en grondstoffen dat nodig is voor de productie van voedsel.

Tristam Stuart trekt onvermoeibaar ten strijde tegen verspilling in de voedingsindustrie en -distributie. Een van zijn stokpaardjes is dat er heel wat groente en fruit weggegooid wordt omdat het niet beantwoordt aan cosmetische principes: te kort, te lang, te rijp, licht beschadigd, vlekjes op de schil. De niet uniforme producten blijven bij de boer op het veld liggen of worden in de supermarkten uit de rekken gehaald, terwijl ze perfect consumeerbaar zijn. In tal van Britse supermarkten vind je nu stands met ‘lelijke groente en fruit’ dat goedkoper wordt aangeboden. Het is zelfs het snelst groeiende segment bij de verse producten volgens Stuart. Voedselverlies voorkomen, komt inderdaad ieders portemonnee ten goede en kan sociale doelen dienen, zoals bij de samenwerking met voedselbanken in de strijd tegen honger in eigen land.

In een gesprek met het tijdschrift MO* pleit de Britse activist voor een fundamentele mentaliteitsverandering in onze omgang met voedsel:

Je kan wettelijke, fiscale en logistieke maatregelen nemen om voedselverspilling terug te dringen, maar de doeltreffendheid daarvan hangt af van wat een samenleving aanvaardbaar acht. In die zin ligt de oplossing voor voedselverspilling in onze handen. Als wij – zoals de Oeigoeren, die in een woestijn leven – voedsel ervaren als iets van onschatbare waarde, zouden we er op een heel andere manier mee omgaan.

De Vlaamse overheid volgt initiatieven, projecten en publicaties rond voedselverlies op op een eigen webpagina. Op woensdag 11 december organiseren het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap en de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies in Brussel een Europese conferentie over beleidsstrategieën voor de reductie van voedselverliezen. Inschrijven kan op de website van VLEVA. Een presentatie van Tristram Stuart is te bekijken bij TED.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.