Categorieën
Brussel Cultuurstad Brussel-Stad

Stadsbibliotheek

Er broeit wat in de bibliotheekwereld. Noodgedwongen besparingen hadden tot gevolg dat in Vlaanderen talloze wijkbibliotheken  de deuren dienden te sluiten. Eens een decreet dat lokale cultuur in Vlaanderen regelt wordt gewijzigd, gaat ook de verplichting om in elke gemeente een openbare bibliotheek te voorzien voor de bijl. Garanties dat iedereen aan leesvoer en andere cultuurproducten raakt gaan verloren. Het principe dat cultuur, kennis, informatie en ontspanning voor elke burger bereikbaar blijft laat van zijn pluimen.

Toch is het niet overal kommer en kwel. In meerdere Vlaamse steden rijzen er nieuwbouwbibliotheken uit de grond. Open kenniscentrum of onderzoekcentrum voor informatie en media, een bibliotheek is veel meer dan enkel de plaats waar boeken ontleend worden. In Brussel heb je, naast de gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheken, ook het paradepaardje van het Brussels hoofdstedelijk gewest: Muntpunt. Onder het motto beleven kan je er voor veel meer terecht dan bibliotheekmaterialen zoeken om mee naar huis te nemen. Budgettair loopt het niet altijd vlot maar elke mogelijke samenwerking wordt aangegrepen om het concept van belevingscentrum op de kaart te zetten.

Deze zomer kon men dan ook niet afwezig blijven van de verkeersvrije Anspachlaan, een overheidsdienst die aansluiting zoekt bij burgerinitiatieven die hun plaats zoeken in de openbare ruimte. In samenwerking met een architectencollectief kwam er een urban library. Op een houten skelet kan men kranten van de dag lezen en is er een vak met boeken die men kan inruilen voor boeken die men zelf meebrengt. Back to basics als het ware, als er maar wat te beleven valt.

 

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.