Categorieën
Resto, Café & Uitgaan Wonen in Brussel

T & T: de app

Er beweegt wat op Thurn & Taxis. Le Pain Quotidien opende er vorig jaar een prestigieuze flagshipstore, de Vlaamse overheid pootte er met het Herman Teirlinckgebouw een administratief centrum neer, het collectieve stadslandbouwproject Parckfarm maakt zich op voor een volgend seizoen en Brasserie de la Senne is begonnen met de bouw van een gloednieuwe brouwerij met café-restaurant. De eigenaar van de site pakt uit met een gratis app over de geschiedenis van T & T.

De site van Thurn & Taxis is een indrukwekkend staaltje van industrieel erfgoed in Brussel. Eind negentiende eeuw verrees een industrieel, handels- en spoorcomplex, dat onlosmakelijk verbonden was met de haven van Brussel. De namen van de gebouwen – Koninklijk Pakhuis, het Hôtel de la Poste, het Goederenstation en de Sheds – verwijzen naar de verwerking en opslag van goederen. De douane was hier gevestigd om belastingen en accijnzen te innen. Er liepen tientallen spoorlijnen door het terrein, wagons werden de hele dag door geladen en gelost. Op zijn hoogtepunt in de jaren 60 van de vorige eeuw stelde het complex 3.000 werknemers tewerk.

Nochtans had het niet veel gescheeld of de keuze was gevallen op de site van het station van Schaarbeek voor de haven van Brussel. Stad Brussel vond echter dat Schaarbeek te ver van het centrum lag en vreesde vooral inkomensverlies door de verhuizing naar een andere gemeente. En de naam? Die verwijst naar de Duits-Italiaanse adellijke familie die sinds de zestiende eeuw het postvervoer in Europa regelde. De Lombardijn Francesco de Tassis werd in 1501 door Filips de Schone aangesteld tot postmeester van de Nederlanden. Hij is begraven in de Zavelkerk tegenover zijn Brusselse residentie.

De app is opgevat als een audiogids van een uur, waarin het fictieve personage Gustaaf, een ex-matroos, je op sleeptouw neemt en in drie talen vertelt over de rijke geschiedenis van T & T. Ook het heden en de toekomst komen kort aan bod. Daarnaast krijg je nog een plannetje geserveerd en een lijstje van handelszaken. Guido Vanderhulst, kenner van industrieel erfgoed, stelde de teksten samen. La Fonderie, waar hij tot zijn pensioen directeur was, stelde beeldmateriaal ter beschikking.

Leerrijk is de app beslist, maar ook statisch. Je kunt de teksten een na een beluisteren, en dat is het. Er is geen interactiviteit – zelfs even terugspoelen lukt niet – of koppeling met gps. Het zou nochtans leuk zijn als je uitleg krijgt over het gebouw waar je op dat moment voor staat. Het luik ‘heden en toekomst’ beperkt zich tot promotalk voor de eigen winkel en is zeer onvolledig. De gebouwen van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel krijgen geen aandacht en ook het belang van het park, zowel voor buurtbewoners als andere gebruikers, blijft onderbelicht. Het lijstje met handelszaken bevestigt het commerciële karakter. Voor wie iets wil leren over het roemrijke verleden van de site, blijft de app niettemin een mooi vertrekpunt.

De gratis app Tour & Taxis is in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar op de website en kan gedownload worden via de App Store en Google Play.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.