Categorieën
Brussel Actua Duurzaamheid Mobiliteit Onderwijs

Oproep van Filter Café Filtré: help, ik stik!

Beste ouders,

Op woensdag 14 maart werd een PANO-reportage uitgezonden op één waarin de resultaten van een grootschalige studie rond luchtkwaliteit werden geïllustreerd aan de hand van twee voorbeeldscholen. Een basisschool in stedelijk gebied (Maria Boodschap in Brussel) en één in minder verstedelijkt gebied (De Boot in Opwijk).

De resultaten zijn onthutsend. Bij maar liefst 60% van de in totaal 222 onderzochte scholen in België is de luchtkwaliteit verontrustend tot illegaal slecht. De Europees vastgelegde maximumgrens voor de gemiddelde jaarconcentratie voor stikstofdioxide (NO2) ligt vandaag op 40µg/m³. Dat is een  economisch afgedwongen grenswaarde. Het inzicht groeit dat de medisch verantwoorde drempel een stuk lager zou zijn: 20μg/m³. Wetende dat kinderen nog veel gevoeliger zijn voor de kwalijke gezondheidsimpact van vervuilde lucht, is dit ronduit alarmerend.

Enkele verontruste ouders van de Brusselse school uit de reportage hebben een krachtige hulpkreet willen laten weerklinken. In allerijl werd een actie op poten gezet om daags nadien, op vrijdag 16 maart, de straat van de school af te zetten. Politici over de partijgrenzen heen werden uitgenodigd, net als enkele scholen uit de buurt en de volledige Belgische pers.

Het was een onverhoopt succes! De actie heeft een breed publiek op de been gebracht, politici waren present en de actie haalde alle grote kranten, De ochtend op Radio 1, het journaal op één, Karrewiet, BRUZZ, Knack, enz.

Vandaag willen wij de actie voortzetten.

De boodschap is eenvoudig. Onze steden, onze regio, ons land moeten leefbaar en gezond worden. Daarvoor moet het autoverkeer worden teruggedrongen ten voordele van het openbaar vervoer en het voetgangers- en fietsverkeer. Het besef dat de mobiliteit anders en globaal moet worden aangepakt moet zijn ingang vinden bij de beleidsmakers. De goede voorbeelden in andere landen zijn talrijk (Amsterdam, Kopenhagen, Wenen, Montreal, enz.). Maar ook van onderuit moet een mentaliteitswijziging plaatsvinden waarbij het gebruik van de auto tot een minimum wordt beperkt.

De actie die wij willen verspreiden is even simpel als de boodschap. Sluit iedere vrijdagochtend, wanneer de school start, de straat van de school af voor autoverkeer. Drink samen een kopje koffie en laat de kinderen in de vrijgekomen autovrije ruimte spelen. Nodig de lokale beleidsmakers uit op de koffie. Neem foto’s en post ze op de website of via de Facebook-pagina. En dit tot aan de verkiezingen.

De bedoeling is om zowel ruimtelijk als in de tijd een zo groot mogelijke verspreiding van de oproep te bekomen.

De actie is apolitiek en ongebonden aan bestaande organisaties. Ze roept op aan alle ouders om zelf een initiatief op poten zetten. Eventuele vervolgacties op schaal van de school kunnen daaraan gekoppeld worden om de andere ouders, kinderen, leerkrachten te sensibiliseren. Bijvoorbeeld een debatavond met ‘facts and figures’ rond luchtvervuiling, themaweken op school, organisatie van metingen van de luchtkwaliteit en opvolging ervan, vergroening van de speelplaatsen, plant-een-boomacties, enz.

Hopelijk doen jullie mee en zetten we samen de leefbaarheid van onze stad bovenaan op de politieke agenda!

 

 

Morgen zijn er alvast vijf scholen die meedoen: Kleurdoos, MABO, Sint-Ursula, Klimpaal en Regenboog! Het is niet te laat om nog iets te organiseren. Het is heel eenvoudig. Gewoon een gestreept lint, een thermos koffie, fluohesjes en een voetbal. Ligt je school aan een drukke invalsweg? Geen nood. Een actie op de stoep is ook een krachtig signaal.

Veel succes!

Filter Café Filtré

Share