Categorieën
Duurzaamheid Mobiliteit

Nieuw hoofdstuk voor het mobiliteitsvraagstuk

 

Brussel is een stad die geleefd wordt door haar passanten. Twee derde van alle dagelijkse verplaatsingen in de stad gebeurt door ‘navetteurs’, waarvan een derde de auto gebruikt. Het Brussels Gewest werkt aan een nieuw mobiliteitsplan, GOOD MOVE, waarmee het onze verplaatsingsgewoontes wil laten “evolueren”.

Het Iris2-plan heeft niet gewerkt, zo gaf de woordvoerster van Brussel Mobiliteit toe in Mundo-b in Elsene, waar de vrijwilligersorganisatie Bruxsel’air, die zich voor betere lucht inzet, verzamelen had geblazen. Er waren te veel doelstellingen en ze waren te vaag geformuleerd.

De nieuwe versie is een gelimiteerde editie van 50 acties, die al bij benadering gebudgetteerd zijn en waar de betrokken burger ook zijn zeg over heeft gehad. Het hele plan moet nog ontvouwd en online gezet worden, maar de doelstellingen zijn: “la ville de proximité”, de stad van de korte afstand, waarmee niet de sprint wordt bedoeld. Een vermindering van het autogebruik. Een set aan vervoersdiensten die goed op elkaar aansluiten. Het optimaliseren van de stedelijke logistiek. Het parkeerbeleid.

De auto wordt bij naam genoemd: hij moet uit de wijken wijken. Dat moeten ‘leefwijken’ worden, zones van zo’n 3km2, waar een maximumsnelheid van 30km/uur geldt. 95% van de tijd rijdt een auto trouwens 0 per uur, want dan staat hij geparkeerd.

Hoe duidelijk zal Brussel Mobiliteit in haar communicatie zijn? Zullen er duidelijke keuzes gemaakt worden, zoals die bij een modal shift horen, of gaan we proberen overal verbeteringen aan te brengen zonder iemand pijn te willen doen? ‘STOP’ is het principe, zegt de woordvoerster (met affirmatieve hoofdknik) daarover. Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privé-vervoer. Sensibilisering is daarbij een belangrijk, te vaak over het hoofd gezien onderdeel.

Zo duidelijk durft de GOOD MOVE-website het nog niet zeggen.

In de zaal wierp iemand een rotsblok voor de voeten. De vloek van de bedrijfswagens heeft ons in een stalen greep, en dat is vooral een Vlaams economisch instrument, dat nooit zal vervallen.

Laten we in mei een sterk Gewest verkiezen.

Share