Categorieën
Duurzaamheid

Pocketparkjes in Schaarbeek

In Schaarbeek creëert het burgercollectief Bûûmplanters deze zomer, samen met buurtbewoners, groene ontmoetingsplekken. Dat gebeurt met gerecupereerd materiaal van Brusselse bouwwerven.

In totaal komen er vier Bûûmparcken in straten met weinig of geen groene ruimte en straatmeubilair. Deze bevinden zich in twee dichtbevolkte wijken in Schaarbeek: de Brabantwijk en Colignonwijk. Elk Bûûmparck biedt zitplaats voor vier personen en groeiplaats voor twee bomen, een tiental struiken en een bloemenmix van meer dan 30 wilde eetbare kruiden. De parcken blijven staan tot eind september 2020. Na afloop worden de parken ontmanteld en de aparte onderdelen (bûûmbancken en bûûmbacken) verspreid in de onmiddellijke omgeving.

“Met de bûûmparcken laten we zien dat er eenvoudig pocketparkjes kunnen verschijnen in het straatbeeld op een oppervlakte kleiner dan een parkeerplaats,” zeggen de initiatiefnemers. “Zo leveren we een bescheiden maar duurzame bijdrage aan de leefbaarheid en biodiversiteit in de stad. Met z’n allen kunnen we de stad aangenamer maken en wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering.”

De Bûûmplanters zijn niet aan hun proefstuk toe. Een spontane inzameling van levende kerstbomen om de sparren te redden van de verbrandingsoven of de verhakselaar kreeg begin 2020 veel media-aandacht. Op dat moment startten ze ook een bûûmkwekerij, gespecialiseerd in klimplanten, struiken en boompjes. Ze werken daarvoor samen met champignonkwekerij Buitenspoor op een tijdelijk leegstaande fabriekssite in de Navezstraat. De vereniging werkt ook mee aan de herintroductie van kriekelaars in Schaarbeek (Kriekenboomsage) en een gecoördineerde verspreiding van eetbare kruiden, klimplanten, struiken en bomen in moestuinen en privétuinen van burgers, scholen en bedrijven (Bûûmblebezen).

De Bûûmplanters werken collectief (met wijkbewoners) en circulair (recuperatie en uitwisseling van materiaal). Het nieuwe project loopt met de steun van Brussel Mobiliteit – Brussel Op Vakantie en de gemeente Schaarbeek.

Meer info vind je op de website, Facebook– en Instagrampagina van Bûûmplanters.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.