Categorieën
Brussel Actua Brussel-Stad

Chinese straatprostitutie draait op volle toeren

Vandaag ronselde een Chinese prostituee een klant vlak aan het prostitutiehotel Studio Europe. Zij nam de man bij de hand, en wandelde naar het appartement een paar minuten verderop in de Sint Pietersstraat. Minder inkomsten voor het hotel en de Oost-Europese sekswerkers dus, meer voor de schimmige Chinese straatprostitutie, en het betekent ook dat ze hun actieradius uitbreiden.

Momenteel zijn er vier adressen bekend: twee in de Sint Rochusstraat, één in de Bloemenstraat en de meest beruchte in de Sint Pieterstraat, boven de Chinese supermarkt. Ze staan in rechtstreeks concurrentie met de Oost-Europese straatprostitutie en de drie prostitutiehotels ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ en ‘5th Avenue’.

De klanten krijgen er een ‘all -in’ voor de prijs van 50 euro, en in het appartement kunnen ze kiezen uit verschillende vrouwen. Bovendien krijgen de Aziatische sekswerkers lovende kritieken op de gespecialiseerde sites waar klanten hun ervaringen uitwisselen. Die reviews geven ons ook een inzicht in wat er zich nu precies achter die muren afspeelt.

Zes maanden voor het depenaliseren van sekswerk in België schreven we een brief naar minister Vincent Van Quickenborne en staatsecretaris Sarah Schlitz. Alhoewel we altijd voor een wettelijk kader hebben gepleit voor sekswerk, hebben we de bevoegde minister en staatsecretaris gevraagd om straatprostitutie als een apart problematiek te zien, die los staat van het beroep sekswerk, en die een heel specifieke aanpak vraagt.

Een van de vier redenen die we daarvoor opgaven was dat straatprostitutie toelaat om vrouwen gemakkelijk uit te buiten: ze worden door hun pooiers als objecten verplaatst binnen Europa naar die landen die de meest ‘open’ wetgeving hebben.

In dit opzicht zou legalisering een geschenk zijn voor de mensenhandel en de georganiseerde misdaad, die dan ongehinderd hun gang kunnen gaan.

Mevrouw Sarah Schlitz heeft ons toen het volgende geantwoord:

‘Le projet de loi du Ministre de Justice vise à dépénaliser la prostitution, mais le proxénétisme et l’abus de prostitution restent punissables. Cela offrira la possibilité de créer un cadre juridico-social pour les personnes en situation de prostitution, leur permettant d’avoir un statut social et un environnement de travail plus sûr.’

Zes maanden na het depenaliseren van straatprostitutie kunnen we enkel maar vaststellen dat geen enkele straatprostituee nu met een boekhouder werkt, en dat de Chinese straatprostitutie in omvang toeneemt. Geen goede evolutie dus!

Het is bekend dat Aziatische prostitutie vaak gelinkt is met mensenhandel. Chinese vrouwen worden per vliegtuig naar Oost-Europa gesmokkeld met een valse identiteit. Vandaar reizen ze dan verder naar andere landen met een tweede valse identiteit. Daar moeten ze hun smokkelschulden dan afbetalen met prostitutiewerk.

We hebben Pag-Asa, de vereniging die zich inzet voor alle (potentiële) slachtoffers van mensenhandel, al aangeschreven over de Chinese straatprostitutie in de Alhambrawijk. Zij zijn op de hoogte van wat er in onze wijk gebeurt maar ze kunnen pas ingrijpen als een slachtoffer zelf met hen contact opneemt of klacht indient bij de politie, wat niet evident is.

We lichten ook de lokale politie in, maar ook zij kunnen maar ingrijpen als er een dossier is met voldoenden bewijzen, en uit ervaring weten we dat zoiets samenstellen altijd veel tijd in beslag neemt. Bovendien is het onderzoek nu in handen van de Federale politie.

We hebben burgemeester Philippe Close gevraagd om een nieuw kader op te stellen specifiek voor onze wijk, waarin een gedoogzone voor straatprostitutie wordt voorzien, maar ook een nieuw politiereglement dat GAS-boetes opnieuw zou toelaten indien prostituees klanten ronselen buiten die gedoogzone.

De stad belooft ons binnenkort een concreet antwoord.

Enkel zo kan er volgens ons opgetreden worden tegen de misbruiken die er momenteel in de wijk bestaan. Want naast de Chinese straatprostitutie gelinkt met mensenhandel, is er ook nog altijd de klassiek Oost-Europese straatprostitutie en de drugsverslaafde sekswerkers die voor veel overlast blijven zorgen!

Deze tekst namen we over van het geëngageerde wijkcomité Comité Alhambra, dat eigen website en Facebook-pagina heeft.

Share