Categorieën
Brussel Actua

Drugsoverlast vergt structurele maatregelen

De frustratie loopt momenteel hoog op onder de bewoners van de Kaaienwijk, waar de Alhambrawijk deel van uitmaakt. En terecht.

Een dealer komt drugs leveren per step. Die drugs zit verstopt in zijn onderbroek. Foto’s: Comité Alhambra

We ontvangen regelmatig beelden van drugoverlast in en rond metro IJzer. Soms gaat het er gewelddadig aan toe, vooral tussen de drugverslaafden onderling. Het is telkens een harde confrontatie die begint zodra je de deur buitenstapt. Iedereen die in de betrokken straten woont, weet waarover we het hebben.

Wat doen de politie en de politiek nu precies?

In de beginjaren was het als wijkcomité heel moeilijk om te begrijpen hoe de politiek en vooral de politie nu precies functioneert.

Ook wij hebben geroepen ‘dat de politie niets doet’ en ‘de burgemeester gewoon alles op zijn beloop laat’. We hebben zelfs even overwogen – in 2015 – om een rechtszaak aan te spannen tegen de burgemeester toen de prostitutieoverlast echt ondraaglijk werd. Maar uiteindelijk hebben we gaandeweg geleerd hoe complex de problematieken – helaas – kunnen zijn, via de maandelijkse vergaderingen met de lokale politie en de tweemaandelijkse vergaderingen met de burgemeester.

Soms gaat het er gewelddadig aan toe, vooral tussen de drugverslaafden onderling. Foto’s: Comité Alhambra

Dat wil daarom niet zeggen dat we niet meer blijven vechten voor een wijk zonder drug- en prostitutieoverlast. Maar het gevoel om gehoord te worden, en de informatie die we van de lokale politie en het kabinet van de burgemeester krijgen, helpt om wat inzicht en zo ook meer grip op de situatie te krijgen.

De lokale politie heeft ons laten weten dat er momenteel wel degelijk allerlei acties bezig zijn.

De lokale recherche heeft onlangs een aantal interventies georganiseerd. Vorige week werden in een paar dagen tijd drie drugdealers opgepakt en voor de rechter gebracht. Er zijn ook regelmatig controles in het metrostation, de interventiediensten patrouilleren regelmatig en ook de politie in burger is vaak aanwezig in de wijk.

Twee panden in de wijk dreigden gekraakt te worden – waaronder het leegstaande prostitutiehotel ‘Studio Europe’. De lokale politie heeft een dag na onze mail de toegang tot die panden afgesloten.

De Stad probeert ook via het gebruikerslokaal aan een ‘gezondheidsluik’ te werken om op die manier de drugverslaafden in een behandelingstraject te krijgen en de overlast voor de bewoners van gebruikers op straat te verminderen.

Voor burgemeester Philippe Close blijft de repressieve aanpak de eerste prioriteit. Harddrugs worden niet getolereerd.

Brunch op zondagochtend. Foto’s: Comité Alhambra

In zo’n gebruikerslokaal – waar de drugverslaafden maximum 20 minuten kunnen verblijven – worden GEEN drugs aangeboden.

Het gebruikerslokaal GATE in de Woeringenstraat is te ver verwijderd van de Kaaienwijk om effect te hebben, vandaar dat nu door het Gewest overwogen wordt om een tweede lokaal te openen in de Noordwijk of aan Ribaucourt. Aan de mensen die tegen zo’n gebruikerslokaal zijn, is de situatie zonder gebruikerslokaal die we nu sinds 2017 in de wijk kennen dan zoveel beter?

Wat er vooral ontbreekt is een federale aanpak van het drugprobleem, want ook andere steden zoals Antwerpen en Luik kreunen onder dezelfde problematiek. Er moeten meer middelen en mensen komen, en daar wringt nu al jaren het schoentje.

Voor de burgemeester blijft de repressieve aanpak de eerste prioriteit. Harddrugs worden niet getolereerd. Foto’s: Comité Alhambra

Ondertussen moet de burgemeester er wel voor zorgen dat de orde gehandhaafd wordt in de wijk. Wat zitbanken wegnemen kan de overlast al wat verminderen maar dat is geen echte oplossing. Wat ontbreekt zijn dus structurele maatregelen.

Ook vragen we ons af wanneer SubLINK nu toegepast zal worden op de as Ribaucourt – IJzer – Kruidtuin. Misschien kan de straathoekwerker Filip van Diogenes vzw daar wat meer uitleg over geven.

We blijven iedereen oproepen om de 112 te blijven bellen bij problemen, hoe frustrerend dit ook is. Zelfs al komt de politie niet direct opdagen, dit soort oproepen worden wel geregistreerd en bepalen welke zones prioriteit krijgen voor structurele politie-interventies.

Ondertussen blijven wij ook foto’s en video’s doorsturen naar de lokale politie. Dat kan helpen om dealers en problematische druggebruikers te identificeren.

En we hopen dat de lokale politici via hun partijbureaus hun collega’s op het federale niveau aanmanen om nu eindelijk snel werk te maken van een geïntegreerde aanpak van de drugproblematiek.

Er zijn nu regelmatig controles in het metrostation IJzer. Foto: Comité Alhambra

Het Comité Alhambra stelt zich tot doel om de leefbaarheid van de Alhambrawijk te verbeteren en de belangen van de bewoners en handelaars te verdedigen. De wijk tussen de Jacqmainlaan, de Handelskaai, de Arduinkaai en de kleine ring gaat gebukt onder straatprostitutie en drugsoverlast. Het buurtcomité heeft een eigen website en post geregeld tweetalige bijdragen op zijn Facebook-pagina.

Share