Categorieën
Kunst

Kunst uit Georgië in historisch perspectief geplaatst

In het kader van het kunstenfestival Europalia Georgia loopt er momenteel in het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark de tentoonstelling ‘Georgië: een verhaal van ontmoetingen’. Meer dan de andere evenementen van het kunstenfestival houdt deze tentoonstelling zich aan de oorspronkelijke missie van de biënnale: uitgaand van een keuze uit het erfgoed van een gekozen land de cultuur ervan in een historisch perspectief plaatsen. Deze tentoonstelling slaagt helemaal in dit opzet. Enige investering van tijd is hierbij als bezoeker wel noodzakelijk.

Een land als België en een regio als Vlaanderen werden door hun eerder geringe omvang en strategische ligging bij hun historische ontwikkeling door grotere politieke en culturele eenheden sterk beïnvloed, wat onder meer resulteerde in respectievelijk een Bourgondische inborst en een op een taaleigenheid gebaseerde identiteit. Georgië, het land dat bij het uiteenvallen van de Sovjetunie op staatkundig vlak onafhankelijkheid verkreeg, heeft enigszins vergelijkbare kenmerken. De streken geografisch gelegen ten zuiden van de Kaukasus hebben al van in een pril stadium een oenologische traditie uitgebouwd, die ook vandaag nog gerespecteerd wordt en die de basis vormt voor een gastronomie die internationaal erkenning geniet. Op de tentoonstelling zijn artefacten te bekijken die betrekking hebben op het ontstaan en de evolutie van wijnproductie en -cultuur.

Een tweede facet dat de streken tussen Zwarte en Kaspische Zee tot een eenheid smeedde, is het eigen schrift. Niet enkel behoedde het Georgië door de eeuwen heen voor cultureel verval en verregaande overheersing door invasieve broodheren, door het eigen schrift konden onderzoekers historische waarheden met geschreven bronnen staven. Voorbeelden van deze bronnen zijn te bekijken op de tentoonstelling. Het gaat hier niet enkel om (geïllustreerde) teksten op perkament, maar evenzeer om basreliëfs die deel uitmaakten van religieuze bouwwerken en die door hun ambiguïteit het specifiek karakter van het Georgische onafhankelijkheidsstreven duiden.

Een ander deel van de tentoongestelde artefacten zijn sieraden, wijnschalen, grafkunst en andere metalen voorwerpen die dateren van voor de christianisatie van wat nu Georgië is. Omdat er uit deze periode geen geschreven bronnen werden gevonden, tasten onderzoekers in het duister over oorsprong en betekenis van de vondsten. Door de keuze van de artefacten die op de tentoonstelling te bekijken zijn, wordt een link gelegd met de Keltische beschaving, maar meer bepalend zijn invloeden van de Achaemeniden (Perzische rijk) en de Griekse stadsstaten die aan de kust van de Zwarte Zee kolonies stichtten. Ze maken Georgië tot een smeltkroes van oosterse en westerse culturen.

Golden disk (Gonio, 1st – 2nd century)
Polychrome Pectoral with Griffinsand Birds (Achaemenid an Colchian, first half of 4th century BC)
The Man in the Panter’s Skin (Shota Rustaveli, 1646)

De tentoonstelling Europalia Georgië: een verhaal van ontmoetingen loopt nog tot 18 feb 2024 in het Museum Kunst & Geschiedenis (Jubelpark 10, 1000 Brussel).

Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 9.30 u tot 17 u, zaterdag tot zondag van 10 u tot 17 u, gesloten op maandag, 11 november, 25 december en 1 januari.

Beelden: persdienst van Museum Kunst & Geschiedenis

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.