Categorieën
Pellicule & papier

Wij en zij ?

Ik lees in de ochtendkrant dat Lucas VanderTaelen een boekje uitheeft over Brussel, met als titel : “Berichten uit..”. Bij nader toezien zijn het berichten over de spanningen tussen Maghrebijnse jongeren en andere bewoners en meer bepaald over het al of niet verband tussen jongerenwerkloosheid en religieuze radicalisering en de onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Ook over […]

Share