Categorieën
Brussel Actua Wonen in Brussel

Brusselse Nederlandstalige zorgverleners op één website

Nog meer info geplukt uit De Standaard van vandaag :

Een website helpt vanaf volgend jaar bij het zoeken van een Nederlandskundige huisarts of verpleegster in Brussel.

De website www.zorgzoeker.be zal actief zijn vanaf 8 januari. Via die website zal men in Brussel een Nederlandskundige huisarts, specialist, vroedvrouw of verpleegkundige kunnen zoeken. Dat meldt het vakblad De Huisarts deze week. Zorgverleners worden intussen gevraagd zich via die website te registreren.

Zorgzoeker is een bundeling van de krachten van de Brusselse Welzijnsraad, de vzw Pro Medicis Brussel en het virtuele netwerk Zorgnet. Alledrie spannen ze zich in voor de gezondheids- en welzijnsdienstverlening aan Nederlandstaligen in Brussel.

De Brusselse welzijnsraad publiceert onder meer het Brusselse zakboekje, een adressengids.

Pro Medicis vzw promoot de tweetalige Brusselse gezondheidszorginstellingen bij gezondheidswerkers. Die vinden moeilijk Nederlandstalige zorgverleners.

Zorgnet promoot de Nederlandskundige huisartsen en de gezondheidswerkers die met die huisartsen afspraken gemaakt hebben over te volgen ‘zorgpaden’: afspraken over de behandeling. Ze gaan uit van het ‘Vlaamse model’ dat de huisarts en zorgpaden centraal stelt. (g.teg.)

Dat het vinden van Nederlandstalige dokters, kinesisten,… in Brussel niet altijd vanzelfsprekend was, bleek al uit de massale reacties die hier gepost werden op dit bericht uit 2005. Wij van brusselblogt besloten vervolgens één en ander te bundelen op een nuttige adressen pagina, maar het bleef uiteraard een goeie poging “bij gebrek aan beter” vanuit officiële hoek. Nu komt deze nieuwe website – eindelijk – deze nood lenigen.

Share