Categorieën
Etterbeek

Raak in de roos te Etterbeek

Gisteren kreeg ik het nieuwe blad van de gemeente Etterbeek in de bus. “Leven te Etterbeek/La vie Etterbeekoise” wil de inwoners maandelijks informeren over wat er reilt en zeilt in de gemeente. De eerste editie bevat onder meer informatie over huisvesting en de inzameling van grofvuil, een in december gehouden colloquium over de tewerkstelling van gehandicapten, een overzicht van werkzaamheden en een agenda.

En dat in twee talen? Ik citeer de eerste zin van de Nederlandse versie: “Als de meest sceptische twijfelden aan het belang van het publiek opgewekt door de formule voor de verwerving via opstalrecht, werden ze vast en zeker op 10 december ll gefixeerd.” Een openingszin die kan tellen! Pas als ik de originele tekst in het Frans erbij haal, meen ik te begrijpen dat sceptici die twijfelden aan de belangstelling van het publiek voor de verwerving van opstalrecht, op 10 december ongelijk gekregen hebben.


Qua onbegrijpelijkheid is deze frase onovertroffen, maar het taalgebruik laat ook in de rest van de krant te wensen over. Het is archaïsch Nederlands, de formuleringen zijn omslachtig en warrig, het wemelt van de spel- en drukfouten, er wordt tegen de grammatica gezondigd. Voorbeelden: uitgeoefent, opstarecht, brusselse, de eersten zullen de eerst bediend worden, zich onderscheiden door zich op de vierde plaats te plaatsen, deze reuze-forum, het grote verdienste, de uitgebracht CD, gemaak, gestest, datas, het handicap, intervenanten, informaties, etterbekenaren, om het even de wijk waar ze wonen, het jeugdhuis en haar muzieklabel, raak in de roos schieten… Let wel: deze bloemlezing komt uit twee pagina’s tekst.

Nee, ik vind dit geen kaakslag voor de Vlamingen. Bij de aanvraag van mijn identiteitskaart in Etterbeek werd ik in goed Nederlands bediend. Bovendien heb ik er niets op tegen om in winkels en restaurants Frans te spreken, aangezien dat hier de taal van de meerderheid van de bevolking is en het ook goed is voor mijn eigen talenkennis. Het is wel een gemiste kans voor Etterbeek om zich in de schriftelijke communicatie als tweetalige gemeente te presenteren. Volgende keer beter, of om het in de Etterbeekse huisstijl te zeggen: “Dientengevolge wachten we met veel interesse het resultaat van de evaluatie van deze gemeentelijke handeling.”

Ook niet-Etterbekenaars kunnen meegenieten van de krant op de gemeentelijke website.

Tom Van Bogaert

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.