Categorieën
dixit

Dixit: de verloren kreet

In Brussel is de schilderkunst thuis. Het surrealisme van Magritte en Delvaux ontstond hier. En in het land van Pieter Bruegel de Oude kun je nog altijd De Val van Icarus bewonderen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Welke Engels-Amerikaanse dichter stond voor het schilderij en verwonderde er zich over dat op het doek zowat niemand de jongeling die uit de hemel tuimelt opmerkt?

Op Breughels Icarus, bijvoorbeeld: zoals alles zich
Op zijn dode gemak van de ramp afkeert: de man achter de ploeg
Zou de plons gehoord kunnen hebben, de verloren kreet,
Maar voor hem was het geen belangrijk fiasco; de zon scheen
Zoals het moest op de witte benen die verdwenen in het groene
Water; en het kostbare, fragiele schip dat iets merkwaardigs
Gezien moet hebben; een jongen die uit de hemel viel,
Moest ergens heen en zeilde rustig door.

Het gedicht is van W.H. Auden en heet Musée des Beaux Arts. Auden verbleef eind jaren ’30 in Brussel. Hij zocht hier rust om de laatste hand te leggen aan een verhaal over een China-reis die hij met zijn gezel Christopher Isherwood het jaar ervoor gemaakt had. Hij schreef over Brussel de gedichten Brussels in Winter en The Capital. De vertaling van het bovenstaande gedicht is van Koen Stassijns.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.