Categorieën
Mobiliteit Wonen in Brussel

Schrapt MIVB gratis abonnement voor -12-jarigen?

Op de website van de MIVB lezen we dat voor de kleine en (een beetje) grotere reizigers, de MIVB helemaal gratis is. Om gratis te reizen op het MIVB-net en het net van De Lijn, moeten de ouders van de 6- tot 11-jarigen enkel een J-Abonnement aanvragen. Ze betalen dan slechts eenmalig 5 euro voor de aanmaak van de MOBIB-pass. Maar blijft dat zo? We kregen een mail van Jo, die daaraan twijfelt. Hij kreeg namelijk een telefoontje van een onderzoeksbureau om te vragen of hij bereid zou zijn voor het abonnement te betalen en welk bedrag hij ervoor zou overhebben. Is die gerichte peiling de voorbode van de afschaffing van het gratis J-abonnement? Wordt vervolgd!

De brief van Jo:

Ik werd gisteren gebeld door een Leuvens onderzoeksbureau. Of ik enkele minuten tijd had om te antwoorden op vragen over het MIVB-abonnement van mijn zoon. Die heeft een gratis  MIVB-scholierenabonnement. De vragen gingen duidelijk in één richting: of we bereid zijn om hiervoor te betalen in de toekomst. Er werden verschillende  prijsvorken voorgesteld, gaande van 250 euro per jaar en dan zakkend tot 20 à 30 euro per jaar.

Er werd ook gevraagd hoe vaak hij dat abonnement gebruikt en waarvoor. In ons geval is dat enkel voor het bezoek aan de bibliotheek en occasioneel eens naar de Kinepolis. Geen woon-schoolverkeer want er is geen enkele bruikbare MIVB-verbinding op dat traject. Maar er werd dus niet gevraagd waarom we het openbaar vervoer niet gebruiken voor het schoolverkeer en hoe hij dan wel naar school gaat. Want ja, ook wij brengen hem dagelijks met de auto naar school. En mocht er een betere busverbinding bestaan, dat zou dat twee autoritten (in de spits) per dag uitsparen.

Nu begrijp ik dat een onderzoek niet allesomvattend kan zijn en dat beperking duidelijkere resultaten oplevert. Maar dat neemt niet weg dat er geen kwalitatieve vragen gesteld werden. Het waren enkel kwantitatieve vragen en de opbouw ervan maakt dat het resultaat zeer voorspelbaar zal zijn. Niemand zal 250 euro willen betalen, en die weerstand zal zakken met de voorgestelde jaarbedragen. Het gaat hier dus om een onderzoek waarvan de uitkomst bij  voorbaat zo goed als vastligt en dat voor de bestuurders en politici een argument zal zijn voor tariefverhogingen. Een gemiste kans dus voor betere dienstverlening of een beleid dat echt aan mobiliteit werkt.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.