Categorieën
Brussel Actua Duurzaamheid Mobiliteit

Petitie voor schone lucht

Het Brusselse burgerplatform Schone lucht BXL Air Propre zamelde al 2.190 handtekeningen in voor een ambitieus, concreet en meetbaar Brussels luchtkwaliteitsplan. De petitie loopt nog tot 31 juli.


Elk jaar sterven 632 Brusselaars vroegtijdig ten gevolge van luchtvervuiling. 39% van de emissies van fijne stofdeeltjes komt uit het verkeer. Een automobilist staat in Brussel gemiddeld 80 uur per jaar in de file. Het totale prijskaartje van dat fileleed wordt geschat op 511 miljoen euro per jaar. De Europese Commissie daagt België voor het Europese Hof van Justitie wegens de slechte luchtkwaliteit in het Brussels Gewest, de Gentse havenzone en de haven van Roeselare. Genoeg alarmerende cijfers en constataties om in actie te schieten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 30% te verminderen en om het verkeer met 20% terug te dringen tegen 2018. De huidige plannen volstaan niet om de luchtkwaliteit afdoende te verbeteren. In het nieuwe Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan stelt het gewest daarom bijkomende acties voor zoals rekeningrijden, een betere ruimtelijke ordening, het promoten van schoner vervoer en minder woon-werk/schoolverplaatsingen. Dat plan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het burgerplatform verwelkomt de geplande acties, maar bekritiseert dat er geen prioriteiten vastgelegd worden en dat een weloverwogen strategie ontbreekt. “Er wordt veel gesproken over aanmoedigen en plannen, maar het blijft onduidelijk wanneer en hoe welke maatregelen ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.”

Eerder stelde BRAL in een bezwaarschrift al vragen bij de haalbaarheid en de concretisering van de geplande maatregelen. De stadsbeweging ijvert onder meer voor meer inspanningen om Brusselaars op de fiets te krijgen, een versnelde vertramming van de voornaamste buslijnen en de verwijdering van parkeerplaatsen op belangrijke verkeersassen.

Schone lucht BXL Air Propre is onder de naam Clean Air BXL ook actief op Facebook en Twitter.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.