Categorieën
Brussel Actua Green & the city Laken

Brussel en zijn groene koning

Kunnen we spreken over gebiedsuitbreiding voor de Brusselaar ter hoogte van het Koninklijk Domein in Laken zonder te spreken over het Koningshuis? Dat is wat ik me afvraag bij de recente discussies over het Koninklijk Domein in Laken.

Eerst Hannelore Goeman (sp.a), nu Arnaud Pinxteren (ecolo), beiden willen het Koninklijk Domein geheel of gedeeltelijk opengesteld zien voor het publiek. Ze zijn niet de eersten die dergelijke voorstellen op tafel leggen. Sinds jaren komen dergelijke vragen naar boven.

Dat er te weinig parken zijn, te weinig groen voor de Brusselaar of de Lakenaar. Vreemd, alvast: als je kijkt naar het Koninklijk Park, toch ruimbemeten, en wat verderop, in Jette, waar we we nog heel wat fraais hebben, dan zie je al heel wat groen in het Noorden. Een extra groen luik zou niet zozeer een gebrek opvullen, mijns inziens, als wel een extra dosis erbij voegen. Het Koninklijk Domein openstellen zal het gebrek aan groen in de Bockstaelwijk niet verhelpen.

Tegenstanders van de voorstellen wijzen steevast op de dreigende teloorgang van die waterhoek en zijn pure natuurschoon, wegens de vuile voeten van de stadsbewoner, met zijn gebrek aan burgerzin.

Een ander argument dan ‘groen voor iedereen’ horen we niet. ’t Is nochtans net alsof iemand je tuin komt opeisen voor het algemeen belang zonder met jou zelf rekening te houden. Achterliggend vermoed ik dan ook het bestaan van allerlei gevoelens tegenover de eigenaars van het Domein, namelijk onze Koninklijke familie* , maar die gevoelens blijven geheim.

Wat is het effect van een openbaar geworden Koninklijk Domein op het Koningshuis?

Heeft het Koningshuis in deze ook stemrecht?

En vooral, wat vinden we van ons Koningshuis, en ook van de adel? Heeft het nut of niet? Kost het alleen maar een hoop geld, belichaamt het een te verwerpen vorm van macht via erfrecht? In Hannelore Goemans woorden schemert bijvoorbeeld iets van een mening door: “Ik vind het onverantwoord om nu extra geld te investeren in de beveiliging van een park dat toch niemand te zien krijgt.”

Welke rol en functie heeft de koning voor België?

Wat zijn hun kwaliteiten?

Ik vraag aan degenen die praten over groene parels, geef mij ook je inhoud over gouden kronen.

*http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/instellingen_die_afhangen_van_de_fod_financi_n/koninklijke_schenking

 

Share