Categorieën
Brussel Actua Duurzaamheid Mobiliteit

Open brief: ‘Een vergroening is dringend nodig. Als Parijs het kan, kan Brussel het zeker’

De verkiezingen liggen al een maand achter ons en de onderhandelaars lijken tot een akkoord gekomen over mobiliteit. Het stemt ons hoopvol dat mobiliteit zo hoog op de agenda staat. Maar tegelijk maken de echo’s over wat vandaag op tafel ligt ons ook bezorgd. Zal het akkoord voldoende ambitie vertonen om te voldoen aan de wens van de Brusselaar voor een betere en meer leefbare stad?

(c) Patrick Vanhoucke

Dit weekend is Brussel gaststad van de Tour de France. Een enorme eer. Maar is deze stad die eer waard? Wat met haar eigen jonge kampioenen: de generatie kinderen en jongeren die hier momenteel opgroeit? Krijgen zij de kans om Brussel op eigen krachten te verkennen? Kunnen zij zich hier vrij en veilig bewegen?

Een sportevent is leuk voor één weekend. Wat wij vragen, is veel meer: een stad die elke dag rekening houdt met de longen en de veiligheid van onze kinderen in het verkeer. Om dit te bereiken volstaan een paar losse maatregelen niet.

Fundamenteel gaat het over het herdenken van de stad. Steden als Parijs, Barcelona, Oslo, Kopenhagen en Utrecht doen het al lang. Ze werken op volle kracht naar een toekomst waarin schone lucht, verkeersveiligheid en toegankelijkheid centraal staan. Om vergelijkbare reuzensprongen te zetten, vragen we de Brusselse onderhandelaars zichzelf te overstijgen en politieke moed te tonen.

We hoorden voor de verkiezingen bij alle partijen de belofte Le-tout-à-la-voiture est fini. Maak dit concreet en focus in het akkoord op het drastisch verminderen van de autodruk. Leefbare wijken met minder verkeersdrukte bereik je met sturende circulatieplannen, zone 30, fysieke ingrepen in het straatbeeld en een vooruitstrevende fiscaliteit die het autogebruik en transitverkeer door de stad ontmoedigt.

Rol een veilig fiets- en voetgangersnetwerk uit over het hele gewest dat kindvriendelijk en toegankelijk is voor mindervaliden. Naast een consistent budget om dit te realiseren is er een ambitieus parkeerbeleidsplan nodig dat parkeerplaatsen in de publieke ruimte omzet in ruimte voor voetgangers en fietsers en dat de parkeertarieven verhoogt. Kopenhagen heeft de afgelopen tien jaar 270 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Verdient Brussel als hoofdstad van Europa dit ook?

De kinderen van onze stad hebben veel te weinig plaats om onbezorgd buiten te spelen. Zeker als je weet dat vele kinderen niet eens beschikken over een eigen kamer en op een heel kleine oppervlakte wonen. Maak een speerpunt van publieke ruimte die ten dienste staat van haar (jonge) bewoners.

Daarnaast kreunt onze stad onder de hitte en de slechte luchtkwaliteit. Een vergroening van de stad is onontbeerlijk om hieraan te verhelpen. Daarnaast is ook een versnelde uitfasering van dieselwagens en verbrandingsmotoren nodig. Als Parijs het kan, kan Brussel het zeker.

Als Brusselaars houden wij van onze stad. Maar we liggen wakker van de slachtoffers die op de Brusselse wegen vallen, van zomerse temperaturen die de pan uit swingen, van kinderen die mondmaskers nodig hebben aan de schoolpoort. We vragen u met aandrang om in de komende legislatuur de lat hoog te leggen. Het publieke debat dat op gang kwam na onze wekenlange acties toont dat het draagvlak er is. En dat draagvlak is er om te blijven. Onze spandoeken bergen we niet te ver weg, ook niet na de Tour de France.

Het is het moment om ambitie te tonen en grote maatschappelijke winsten te boeken, op het vlak van langere levensduur met gezondere lucht, van veiligere wegen, van een openbare ruimte die mensen verenigt en van een klimaatvriendelijke stad.

In de hoop dat we u hebben kunnen inspireren tot een gedurfd regeerakkoord, verblijven we hoogachtend,

Brussels For Zero, Filter Café, Bruxsel’Air, Schone Lucht BXL, OVK-PEVR, Fietsersbond, Gracq, BRAL, International Federation of Pedestrians, CAWaB, Climate Express, KleineRing.be, Tous à Pied, Infopunt Publieke Ruimte, Critical Mass Brussels, JES Brussels, Triangel 1070, Green Connections, Voetgangersbeweging, ARAU, Cultureghem, Buurtcomité Porte d’Anderlecht, Chiro Brussel, 1060/0, 1030/0, Jeugdraad Brussel, D’Broej, Greenpeace

Share