Categorieën
De werken van Filip De Goede

De Werken van Filip De Goede (5): Ook de koning kakt

Het overkomt vroeg of laat iedere sterveling. Of men nu koning is, sans-papiers of de paus van Rome: kakken zult ge.

Inderdaad, bij zijn stilaan vermaarde en beruchte wandelingen door de stad, voelde de koning het ineens rommelen in zijn darmen.
Wat nu? Als je koning bent, loop je niet zomaar de Laboureur of de Roskam binnen om zijn Grote te doen. Zelfs incognito moet men zich op zo’n moment blootgeven. Gegarandeerd een opstootje. Dat kon hij niet riskeren.

Hij had natuurlijk een helikopter kunnen bestellen met mobiel toilet, maar dan was zijn missie gelijk om zeep. Neen, hij moest en zou het lot ondergaan van zijn nederige onderdanen.

Vermits de koning vaak op vakantie was geweest in Frankrijk had hij gemerkt dat er in iedere stad, ja zelfs onbetekenende provinciestadjes, zelfs in dorpen, er uitgebreide sanitaire voorzieningen waren voor mensen die zich dringend dienden te ontlasten. In zijn grenzeloos vertrouwen in het bestuur van deze stad en gewest, dacht hij, laat het ons beleefd naïef heten, dat dit in deze grootstad ongetwijfeld het geval zou zijn. Kwestie van de bewegwijzering te vinden of gewoon, zoals in Frankrijk, op een plein een sanitair blok te treffen.

Godverdomme, het begon te nijpen, hier is begot nergens een toilet te vinden, kniesde de vorst. Aan Anneessens een grote grijze blok, “en panne”. Een arme man op een bank zei tussen snot en neus : “ça n’a jamais marché monsieur”. Alweer vloekte de vorst luid en dacht opnieuw bij zichzelf: hier is nog altijd veel werk. Als het in al die provinciestadjes kan en France, waarom dan niet, nondedju, in onze eigenste hoofdstad welke dan nog pretendeert hoofdstad van Europa te zijn.

We kennen ondertussen Filip De Goede’s ongebreidelde ondernemingslust en ijver. Meteen nadat hij zich had verschoond, beval hij terstond in het plaatsen van een uitgebreid netwerk van openbare toiletten op alle pleinen in de negentien gemeenten. Met duidelijke pictogrammen zodat iedere passant, uit alle windstreken, moeiteloos de weg vond om zich te bevrijden.
En tegelijk, op straffe van boete, de vrije toegang voor Jan en alleman (waartoe hij ook zichzelf rekende) tot de toiletten van de cafés.

En ontstoppingsdienst Vitesske werd meteen bevorderd tot Hofleverancier. Je zag het al blinken aan de zijkant van hun wagens: “Vitesske, Fournisseur de la Cour, depuis 2022”. Mensen zouden niet langer hun neus ophalen voor deze onfortuinlijke maar onontbeerlijke stiel.

Alweer liet de vorst zich in deze van zijn beste kant zien. Laat er geen twijfel over bestaan, we blijven verder rapporteren over de avonturen van de koning in deze stad.

William De Raedt

PS Een lijst van openbare toiletten en urinoirs in Brussel vind je bij Stad Brussel.

Share